Název: Projekt sportovní areálu pro volnočasové aktivity (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň)
Další názvy: Project sports complex for free time activities
Autoři: Hřebec, Radek
Vedoucí práce/školitel: Kesl, Petr
Oponent: Boháč, František
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10521
Klíčová slova: stavební povolení;statický návrh;vazníky;sloupy;příčle;patky;účinky zatížení
Klíčová slova v dalším jazyce: building permit;static design;trusses;columns;rungs;footings;load´s effects
Abstrakt: Cílem této práce je vytvoření PROJEKTU SPORTOVNÍ HALY PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY pro stavební povolení v závislosti na statickém návrhu vybraných konstrukcí. Hlavními nosnými prvky této haly jsou dřevěné lepené vazníky, železobetonové sloupy, ztužující příčle a železobetonové patky. Statický výpočet je proveden dle platných norem ČSN EN a je prokázáno, že konstrukce vyhoví účinkům zatížení při běžném užívání stavby. Součástí práce jsou technické zprávy, výkresová dokumentace, 3D pohledy a statická část.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is a project of a sports hall for free time activities. The project will serve as a basis for building permit depending on static design of selected constructions. The main supporting elements of this hall are glued wooden trusses, reinforced concrete columns, reinforced concrete rungs and reinforced concrete footings. The static calculation is done according to applicable standards ČSN EN. It has been proven that the construction will satisfy demands of load´s effects during the normal use of the building. The thesis contains technical reports, drawing documentation, 3D views and static part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KME) / Bachelor´s works (DME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP RH.pdfPlný text práce6,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrebec_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce499,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrebec_oponent.pdfPosudek oponenta práce477,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrebec_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce213,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10521

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.