Název: Projekt čerpací stanice pohonných hmot na silnici I- Plzeň - Přeštice s variantním řešením konstrukce přestřešení manipulační plochy. (SBRA, Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Přeštice)
Další názvy: Project of fuel station on the road I - Pilsen - Prestice with variant solution of roofing construction of manipulation area.
Autoři: Voříšek, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Kesl, Petr
Oponent: Pangrác, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10522
Klíčová slova: ocelová konstrukce;přestřešení manipulační plochy;Dlubal;SBRA
Klíčová slova v dalším jazyce: steel construction;roofing of manipulation area;Dlubal;SBRA
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace k čerpací stanici pohonných hmot se zaměřením na ocelové přestřešení manipulační plochy. Rozsah projektu je odpovídající dokumentaci pro stavební povolení. Cílem práce je vypracování projektové dokumentace a statické posouzení vybraných částí konstrukce dle norem ČSN EN. Výkresová část je vypracována pomocí programu AutoCAD 2010 a sestavování zátěžových stavů, posouzení a generování kombinací zatížení je provedeno v programu Dlubal RFEM 4.xx. Ve statické části se práce zabývá posouzení vybrané části konstrukce pravděpodobnostní metodou SBRA (Simulation-Based Reliability Assessment).
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis deals with design and elaboration of project documentation for fuel station focusing on steel roofing of manipulation area. The scope of the project documentation corresponds to the project documentation for the building permit. The thesis aims to elaborate a project documentation and reliability assessment of selected construction part according to ČSN EN standards. Drawing part is made by AutoCAD 2010 and setting up load cases, assessment and generating load combinations is performed in the program Dlubal RFEM 4.xx. In static part the thesis deals with the assessment of selected construction part by the SBRA (Simulation-Based Reliability Assessment) probability method.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KME) / Bachelor´s works (DME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Jakub Vorisek.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vorisek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce563,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vorisek_oponent.pdfPosudek oponenta práce461,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vorisek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce207,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10522

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.