Název: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace - Rehabilitační centrum
Další názvy: Design of the building and preparation of project documentation - Rehabilitation Centre
Autoři: Augustová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Vejvara, Luděk
Oponent: Škublová, Jaromíra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10523
Klíčová slova: Rehabilitační centrum;osoby s omezenou schopností pohybu;systém POROTHERM;železobeton
Klíčová slova v dalším jazyce: rehabilitation centre;persons with reduced mobility;systém called POROTHERM;reinforced concrete
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na zpracování zjednodušené projektové dokumentace pro stavební povolení pro objekt Rehabilitačního centra. Cílem této bakalářské práce byl návrh dispozičního, provozní a konstrukčního řešení rehabilitačního centra pro krátkodobé ubytování. Objekt je navržen pro užívání osob s omezenou schopností pohybu. Projekt je navržen na požadavky, které zaručují bezbariérové užívání staveb. Budova je navržena ze třech dilatačních celků. Statické posouzení hlavních konstrukčních prvků bylo provedeno na třetím dilatačním celku. Druhý dilatační celek ? centrální část je navržena ze zděného systému POROTHERM. První a třetí dilatační celek je tvořen monolitickým železobetonovým sloupovým systémem, který je obklopen prosklenou fasádou a stropní konstrukce je tvořena lepenými lamelovými nosníky. Grafické zpracování bylo provedeno v programu AutoCAD 2011 a ArchiCAD 16. Model pro statické posouzení byl proveden v programu Dlubal RFEM 4.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on preparation of project documentation. The documentation is for a building permit. It is a building of a rehabilitation centre. The aim of this bachelor thesis is a proposal of layout of the rehabilitation centre for short-term accommodation. The object was designed for persons with reduced mobility and orientation. The building is suggested in three expansion units. On the third expansion unit there was made static analysis of the main elements. The central part (the second expansion unit) is designed of brick system called POROTHERM. There are precast columns used in the first and in the third expansion unit. The columns are surrounded by a glass facade. The graphic design was done in AutoCAD programme. The model for static analysis was conducted in Dlubal RFEM 4 programme.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KME) / Bachelor´s works (DME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Hana Augustova.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Augustova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce590,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Augustova_oponent.pdfPosudek oponenta práce539,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Augustova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce233,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10523

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.