Název: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace - Objekt gymnasia
Další názvy: Designe and processing of project documentation for a building permit of gymnasium in Plzen
Autoři: Ludínová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Vejvara, Luděk
Oponent: Maroušková, Aneta
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10524
Klíčová slova: Železobeton;prosklená fasáda;stropní deska;průvlak;sloup
Klíčová slova v dalším jazyce: reinforced concrete;glass cladding;slab;girder;column
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá řešením novostavby gymnasia v Plzni na Borech. Objekt je čtyřpodlažní a bude se v něm nacházet celkem 18 klasických tříd, 13 odborných učeben a knihovna se studovnou. Půdorysně je budova řešena ve tvaru písmena H. Prostory tříd se nacházejí v postraních křídlech objektu, středová část je vyhrazena pro administrativu školy a kabinety pedagogů. Objekt je rozdělen na tři dilatační celky. Nosnou konstrukcí objektu je železobetonový monolitický skelet. Obvodový plášť tvoří prosklená fasáda doplněna o zastiňujícím fasádu z otočných skleněných lamel. Práce je zaměřena na statický návrh a posouzení nosné konstrukce jednoho dilatačního celku stavby. Posuzované nosné prvky jsou spojitá stropní deska nad 1. NP, průvlak nad 1. NP v příčném směru dilatačního celku a vnitřní sloup a základová patka. Dále je pak zpracována zjednodušené výkresová dokumentace a technické zprávy pro stavební povolení.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor?s thesis provides technical documents for the construction of a gymnasium in Plzeň in Bory. The building has four floors and comprises 18 standard classrooms, 13 technical classrooms and the library with a study room. The ground plan has the shape of letter H. The classrooms are placed in the wings of the building and school administration bodies and staff rooms in the central part. The building is divided into dilatation joints. The load bearing structure is a reinforced concrete monolithic body structure. The building envelope is formed of a glass cladding, which is surrounded by glass louvres, each with a turning area of 360°. The main aim of the thesis is the static calculation and analysis of one of the wings of the load bearing structure. The analysed bearing elements are the continuous slab over the ground floor, the girder over the ground flour in the diagonal direction of the dilatation joints and an internal column. Furthermore, the construction drawings and technical reports have been processed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KME) / Bachelor´s works (DME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE 2013.pdfPlný text práce5,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ludinova_vedouciPosudek vedoucího práce472,03 kBUnknownZobrazit/otevřít
Ludinova_oponentPosudek oponenta práce666,8 kBUnknownZobrazit/otevřít
Ludinova_prubehPrůběh obhajoby práce171,55 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10524

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.