Název: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace - Administrativní budova
Další názvy: Design and processing of project documentation for a building permit of a office building.
Autoři: Soukup, Marek
Vedoucí práce/školitel: Vejvara, Luděk
Oponent: Šmidtová, Markéta
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10527
Klíčová slova: stavební povolení;projektová dokumentace;statický výpočet;administrativní budova;železobetonová deska;průvlak;sloup;základy
Klíčová slova v dalším jazyce: bulding permit;project documentation;static calculation;office building;reiforced concrete slab;beam;column;footings
Abstrakt: Tato bakalářské práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení vícepodlažní administrativní budovy. Budova má šest nadzemních podlaží, ve kterých se nachází kanceláře, sociální a hygienické zázemí, zasedací místnosti a terasy. V podzemním podlaží objektu jsou umístěny garáže pro zaměstnance, technická místnost a strojovna výtahu. Součástí práce je také statický výpočet základních konstrukcí objektu tj. výpočet železobetonové desky, průvlaku, sloupu a základů. Tento výpočet byl proveden za pomoci výpočtového programu DlubalRFEM. Výkresová dokumentace byla zpracována za pomoci programu AutoCAD 2009 a ArchiCAD 15.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the design and processing of project documentation for a building permit of a multi-storey office building. The building has six floors, where there are offices, social and sanitary facilities, meeting rooms and terraces. The basement places staff garages, a utility room and a lift engine room. The work also includes a static calculation of the basic structures of the building, i.e. the calculation of reinforced concrete slabs, beams, columns and footings. This calculation was carried out made use of the DlubalRFEM calculation program. The design documentation was prepared with the help of the Auto CAD 2009 and ArchiCAD 15 programs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KME) / Bachelor´s works (DME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Soukup Marek.pdfPlný text práce752,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soukup_vedouciPosudek vedoucího práce467,03 kBUnknownZobrazit/otevřít
Soukup_oponentPosudek oponenta práce668,05 kBUnknownZobrazit/otevřít
Soukup_prubehPrůběh obhajoby práce169,02 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10527

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.