Title: Fázová rovnováha kapalina - kapalina v ternárních systémech
Other Titles: Liquid - liquid phase equilibrium for ternary systems
Authors: Šebková, Eva
Advisor: Štrofová, Jitka
Referee: Novák, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10569
Keywords: fázové rovnováhy;ternární systémy;rozpustnostní křivka;Gibbsův fázový zákon;rovnováha kapalina-kapalina;rovnovážné diagramy;software Triplot;ProSim Ternary diagram
Keywords in different language: phase equilibria;ternary systems;solubility curve;Gibbs phase law;liquid-liquid equilibria;equilibrium diagrams;software Triplot;ProSim Ternary diagram
Abstract: Práce se zabývá problematikou fázové rovnováhy kapalina - kapalina v ternárních systémech a je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou vysvětleny základní vztahy, zákony a princip konstrukce fázových diagramů. V experimentální části je na praktickém měření dvou zvolených systémů popsán proces získání bodů binodální křivky pomocí zákalové metody a její následné sestrojení pomocí softwarů Triplot a ProSim Ternary diagram.
Abstract in different language: The paper is focused on a problem of liquid ? liquid equilibria for the ternary systems. The paper is divided on two parts. The first part is theoretical and the second is experimental section. In the theoretical part were introduced basic theses referred to the field. The paper provided essential theorems, figures and diagrams for understanding method of design of the liquid - liquid equilibrium phase boundaries. In the experimental section is shortly described process obtaining sets of data for two selected ternary systems. Data were processed by software ProSim Ternary diagram and Triplot.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sebkova.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Sebkova_Eva_VBP.pdfPosudek vedoucího práce810,59 kBAdobe PDFView/Open
Sebkova_Eva_OBP.pdfPosudek oponenta práce884,22 kBAdobe PDFView/Open
Sebkova_Eva.pdfPrůběh obhajoby práce348,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10569

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.