Název: Fázová rovnováha kapalina - kapalina v ternárních systémech
Další názvy: Liquid - liquid phase equilibrium for ternary systems
Autoři: Šebková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Štrofová, Jitka
Oponent: Novák, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10569
Klíčová slova: fázové rovnováhy;ternární systémy;rozpustnostní křivka;Gibbsův fázový zákon;rovnováha kapalina-kapalina;rovnovážné diagramy;software Triplot;ProSim Ternary diagram
Klíčová slova v dalším jazyce: phase equilibria;ternary systems;solubility curve;Gibbs phase law;liquid-liquid equilibria;equilibrium diagrams;software Triplot;ProSim Ternary diagram
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou fázové rovnováhy kapalina - kapalina v ternárních systémech a je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou vysvětleny základní vztahy, zákony a princip konstrukce fázových diagramů. V experimentální části je na praktickém měření dvou zvolených systémů popsán proces získání bodů binodální křivky pomocí zákalové metody a její následné sestrojení pomocí softwarů Triplot a ProSim Ternary diagram.
Abstrakt v dalším jazyce: The paper is focused on a problem of liquid ? liquid equilibria for the ternary systems. The paper is divided on two parts. The first part is theoretical and the second is experimental section. In the theoretical part were introduced basic theses referred to the field. The paper provided essential theorems, figures and diagrams for understanding method of design of the liquid - liquid equilibrium phase boundaries. In the experimental section is shortly described process obtaining sets of data for two selected ternary systems. Data were processed by software ProSim Ternary diagram and Triplot.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Sebkova.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sebkova_Eva_VBP.pdfPosudek vedoucího práce810,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sebkova_Eva_OBP.pdfPosudek oponenta práce884,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sebkova_Eva.pdfPrůběh obhajoby práce348,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10569

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.