Title: Stanovení vybraných analytů metodou plynové chromatografie
Other Titles: Determination of selected analytes by gas chromatography
Authors: Hodek, Ondřej
Advisor: Hrdlička, Jan
Referee: Kraitr, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10571
Keywords: fotometrie;methanol;plynová chromatografie
Keywords in different language: photometry;methanol;gas chromatography
Abstract: Výsledkem této práce je metoda "Stanovení methanolu a ethanolu v destilátech". Tato metoda byla vyvíjena a optimalizována na přístroji DANI Master GC Fast Gas Chromatograph. Byly popsány postupy nástřiku, nastavování přístroje a detekce analytů, které jsou využity spolu s vyvinutou metodou na katedře chemie FPE ZČU v Plzni. Výsledky získané metodou plynové chromatografie jsou srovnány s výsledky fotometrického stanovení methanolu ve vzorcích destilátů.
Abstract in different language: As a result of this work the method "Determination of methanol and ethanol in spirits" has been developed. This method was created and optimized on instrument DANI Master GC Fast Gas Chromatograph. The procedures of injection, setting the instrument and detection of analytes has been desribed and will be used together with developed method at the chemistry department of the University of West Bohemia in Pilsen. Results obtained by gas chromatography are compared with results of photometric determination of methanol in samples of spirits.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stanoveni vybranych analytu metodou plynove chromatografie.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Hodek_Ondrej_VBP.pdfPosudek vedoucího práce783,84 kBAdobe PDFView/Open
Hodek_Ondrej_OBP.pdfPosudek oponenta práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Hodek_Ondrej.pdfPrůběh obhajoby práce363,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10571

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.