Název: Stanovení vybraných analytů metodou plynové chromatografie
Další názvy: Determination of selected analytes by gas chromatography
Autoři: Hodek, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička, Jan
Oponent: Kraitr, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10571
Klíčová slova: fotometrie;methanol;plynová chromatografie
Klíčová slova v dalším jazyce: photometry;methanol;gas chromatography
Abstrakt: Výsledkem této práce je metoda "Stanovení methanolu a ethanolu v destilátech". Tato metoda byla vyvíjena a optimalizována na přístroji DANI Master GC Fast Gas Chromatograph. Byly popsány postupy nástřiku, nastavování přístroje a detekce analytů, které jsou využity spolu s vyvinutou metodou na katedře chemie FPE ZČU v Plzni. Výsledky získané metodou plynové chromatografie jsou srovnány s výsledky fotometrického stanovení methanolu ve vzorcích destilátů.
Abstrakt v dalším jazyce: As a result of this work the method "Determination of methanol and ethanol in spirits" has been developed. This method was created and optimized on instrument DANI Master GC Fast Gas Chromatograph. The procedures of injection, setting the instrument and detection of analytes has been desribed and will be used together with developed method at the chemistry department of the University of West Bohemia in Pilsen. Results obtained by gas chromatography are compared with results of photometric determination of methanol in samples of spirits.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stanoveni vybranych analytu metodou plynove chromatografie.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodek_Ondrej_VBP.pdfPosudek vedoucího práce783,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodek_Ondrej_OBP.pdfPosudek oponenta práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodek_Ondrej.pdfPrůběh obhajoby práce363,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10571

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.