Title: Atomové jádro a jaderné reakce
Other Titles: Atomic nucleus and nuclear reactions
Authors: Lecjaksová, Andrea
Advisor: Sirotek, Vladimír
Referee: Štrofová, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10573
Keywords: atom;atomove jadro;radioaktivita
Keywords in different language: atom;atomic nucleus;radioactivity
Abstract: V práci je podrobně popsána struktura atomu s důrazem na atomové jádro, elementární částice a reakce, které v atomovém jádře probíhají. Dále práce seznamuje s radioaktivitou, jadernými reakcemi, podrobněji o štěpení jádra nebo termonukleární syntéze. Část je také věnována využití jaderných reaktorů, provozu jaderné elektrárny a likvidaci jaderného odpadu. Je také pojednáno o těžbě uranu v Čechách.
Abstract in different language: The structure of an atom is described in detail with an emphasis on the atomic nucleus, elementary particles and reactions that take place in the nucleus. The thesis is also introducing radioactivity, nuclear reactions, and detail about nuclear fission or thermonuclear synthesis. A section is also devoted to the use of nuclear reactors, operation of nuclear power plants and nuclear waste disposal. It also mentions uranium mining in the country.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Lecjaksova.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Lecjaksova_Andrea_VBP.pdfPosudek vedoucího práce763,5 kBAdobe PDFView/Open
Lecjaksova_Andrea_OBP.pdfPosudek oponenta práce635,69 kBAdobe PDFView/Open
Lecjaksova_Andrea.pdfPrůběh obhajoby práce392,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10573

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.