Název: Atomové jádro a jaderné reakce
Další názvy: Atomic nucleus and nuclear reactions
Autoři: Lecjaksová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Sirotek, Vladimír
Oponent: Štrofová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10573
Klíčová slova: atom;atomove jadro;radioaktivita
Klíčová slova v dalším jazyce: atom;atomic nucleus;radioactivity
Abstrakt: V práci je podrobně popsána struktura atomu s důrazem na atomové jádro, elementární částice a reakce, které v atomovém jádře probíhají. Dále práce seznamuje s radioaktivitou, jadernými reakcemi, podrobněji o štěpení jádra nebo termonukleární syntéze. Část je také věnována využití jaderných reaktorů, provozu jaderné elektrárny a likvidaci jaderného odpadu. Je také pojednáno o těžbě uranu v Čechách.
Abstrakt v dalším jazyce: The structure of an atom is described in detail with an emphasis on the atomic nucleus, elementary particles and reactions that take place in the nucleus. The thesis is also introducing radioactivity, nuclear reactions, and detail about nuclear fission or thermonuclear synthesis. A section is also devoted to the use of nuclear reactors, operation of nuclear power plants and nuclear waste disposal. It also mentions uranium mining in the country.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Lecjaksova.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lecjaksova_Andrea_VBP.pdfPosudek vedoucího práce763,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lecjaksova_Andrea_OBP.pdfPosudek oponenta práce635,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lecjaksova_Andrea.pdfPrůběh obhajoby práce392,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10573

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.