Title: Využití senzoru na měření pH k inovaci laboratorních úloh z fyzikální chemie
Other Titles: Use of sensors for measuring pH to innovation labs of Physical Chemistry
Authors: Hagarová, Marie
Advisor: Štrofová, Jitka
Referee: Hrdlička, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10575
Keywords: protolytické reakce;kyseliny;zásady;PH;měření PH
Keywords in different language: protolytic reaction;acids;bases;PH;PH measurement
Abstract: Práce se zabývá acidobazickými reakcemi. Pozornost je zaměřena na rovnováhy ve vodných roztocích kyselin a zásad, hlavně na sledování pH v těchto roztocích. Práce obsahuje soubor praktických úloh věnovaných práci se senzorem na měření pH.
Abstract in different language: The thesis deals with acid-base reactions. It is focused on balance in aqueous solution of acids and bases, mainly on watching of pH in the solutions. The thesis involves set of practical tasks oriented on the dealing with pH measuring sensor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyuziti senzoru na mereni pH k inovaci laboratornich uloh z fyzikalni chemie.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
Hagarova_Marie_VBP.pdfPosudek vedoucího práce813,78 kBAdobe PDFView/Open
Hagarova_Marie_OBP.pdfPosudek oponenta práce673,55 kBAdobe PDFView/Open
Hagarova_Marie.pdfPrůběh obhajoby práce343,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10575

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.