Title: Evaluation and Determination of Integration Orders in Component-based Embedded Systems
Other Titles: Evaluation and Determination of Integration Orders in Component-based Embedded Systems
Authors: Steindl, Michael
Advisor: Racek, Stanislav
Racek, Stanislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10737
Keywords: softwarová integrace;pořadí integrace;vestavěný počítačový systém;simulované žíhání
Keywords in different language: software integration;integration order;embedded system;simulated annealing
Abstract: Vestavěné počítačové systémy jsou stále složitější. Jedním ze způsobů, jak tuto složitost zvládnout, je komponentově založený přístup, kdy systémy jsou postaveny z jednotlivých nezávislých SW komponent. Důležitým aspektem stavby systému je jeho softwarová integrace. Klíčovým bodem integrace je pořadí, ve kterém jsou komponenty kombinovány do výsledného celku. Dosavadní vědecké práce v dané oblasti dávají pouze hrubá doporučení a spoléhají se na zkušenost návrháře. V disertační práci jsou identifikovány parametry sofwarového integračního procesu a dále je navržen optimaliyační proces, který vede k nalezení integračního pořadí, které vyžaduje nejmenší čas a náklady.
Abstract in different language: Embedded software systems are getting more and more complex. One answer to handle this complexity is component-based development, in which systems are built of individual independent software components. One important aspect of the component-based development approach is software integration. Individual components have to be put together and their interactions have to be verified. The crucial point of integration is the order in which components are combined. State-of-the-art approaches are only coarse guidelines and rely strongly on integrators expertise. More elaborate methods in which an algorithm is used to derive an integration order are only available for object-oriented software and cannot be directly used in procedural programming languages. To deal with these challenges, parameters are identified the software integration process is subjected to and metrics are developed in order to evaluate a certain integration order. Furthermore, an optimization approach based on simulated annealing is presented which is used to derive an integration order with respect to the proposed parameters in a powerful and reliable manner.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis_steindl.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-steindl.pdfPosudek oponenta práce3,44 MBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-steindl.pdfPrůběh obhajoby práce853,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10737

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.