Název: Evaluation and Determination of Integration Orders in Component-based Embedded Systems
Další názvy: Evaluation and Determination of Integration Orders in Component-based Embedded Systems
Autoři: Steindl, Michael
Vedoucí práce/školitel: Racek, Stanislav
Racek, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10737
Klíčová slova: softwarová integrace;pořadí integrace;vestavěný počítačový systém;simulované žíhání
Klíčová slova v dalším jazyce: software integration;integration order;embedded system;simulated annealing
Abstrakt: Vestavěné počítačové systémy jsou stále složitější. Jedním ze způsobů, jak tuto složitost zvládnout, je komponentově založený přístup, kdy systémy jsou postaveny z jednotlivých nezávislých SW komponent. Důležitým aspektem stavby systému je jeho softwarová integrace. Klíčovým bodem integrace je pořadí, ve kterém jsou komponenty kombinovány do výsledného celku. Dosavadní vědecké práce v dané oblasti dávají pouze hrubá doporučení a spoléhají se na zkušenost návrháře. V disertační práci jsou identifikovány parametry sofwarového integračního procesu a dále je navržen optimaliyační proces, který vede k nalezení integračního pořadí, které vyžaduje nejmenší čas a náklady.
Abstrakt v dalším jazyce: Embedded software systems are getting more and more complex. One answer to handle this complexity is component-based development, in which systems are built of individual independent software components. One important aspect of the component-based development approach is software integration. Individual components have to be put together and their interactions have to be verified. The crucial point of integration is the order in which components are combined. State-of-the-art approaches are only coarse guidelines and rely strongly on integrators expertise. More elaborate methods in which an algorithm is used to derive an integration order are only available for object-oriented software and cannot be directly used in procedural programming languages. To deal with these challenges, parameters are identified the software integration process is subjected to and metrics are developed in order to evaluate a certain integration order. Furthermore, an optimization approach based on simulated annealing is presented which is used to derive an integration order with respect to the proposed parameters in a powerful and reliable manner.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
thesis_steindl.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudky-odp-steindl.pdfPosudek oponenta práce3,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol-odp-steindl.pdfPrůběh obhajoby práce853,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10737

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.