Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVostracký, Zdeněk
dc.contributor.authorElstner, Vlastislav
dc.contributor.refereeKožený, Jiří
dc.contributor.refereeKyncl, Jan
dc.contributor.refereeValouch, Viktor
dc.date.accepted2013-06-18
dc.date.accessioned2014-05-30T11:38:02Z
dc.date.available2006-09-01cs
dc.date.available2014-05-30T11:38:02Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2012-11-26
dc.identifier36855
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10739
dc.description.abstractPráce se zabývá energetickou bilancí pro městskou hromadnou dopravu a možnostmi snížení spotřeby energie. Pro úseky napájecího vedení jsou posouzeny možnosti umístění akumulátorů energie pro absorbování brzdné energie a její využití pro rozjezd (rekuperace energie). Jsou posouzeny mechanické a elektrické akumulátory energie z hlediska vhodnosti pro tramvajovou trať. Výsledky teoretických výpočtů jsou aplikovány u Plzeňských městských dopravních podniků na konkrétní tramvajovou linku. Je zkoumána detekce zkratu v napájecím úseku. Je analyzováno oteplení sběrače proudu moderního vozidla na základě modelu oteplení sběrače v Matlab Simulink a výsledky porovnány s experimentem na reálném sběrači.cs
dc.format129 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectelektrická trakcecs
dc.subjectakumulátor energiecs
dc.subjectsuperkondenzátorcs
dc.subjectenergetická bilancecs
dc.subjectrekuperacecs
dc.subjectnáhradní schéma napájecího úsekucs
dc.subjectekonomické přínosycs
dc.subjectexperimentcs
dc.titleEnergetická bilance v elektrické trakcics
dc.title.alternativeEnergy balance in electric tractionen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work deals with energy balance in Urban Mass Transportation and with possibilities to reduce consumption of energy. The placement options of accumulators are assessed for the sections of the traction power line. The accumulator purpose is to absorb braking energy and it is used for acceleration of vehicle (recuperation of energy). Electrical and mechanical accumulators are compared from point of view usability in Tram line. The results of the theoretical calculations are applied to the tram line of Pilsner's transport Company with great elevation. The security field is examined in terms of correct detection during short circuits, when vehicles are regenerative braking. The temperature rise of the pantograph on modern vehicle is studied and model of this process is created in Matlab Simulink.en
dc.subject.translatedelectrical tractionen
dc.subject.translatedaccumulator of energyen
dc.subject.translatedsupercapacitoren
dc.subject.translatedenergy balanceen
dc.subject.translatedregenerative breakingen
dc.subject.translatedequivalent circuit of power line sectionen
dc.subject.translatedeconomic benefitsen
dc.subject.translatedexperimenten
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Energeticka_bilance_v_elektricke_trakci-Elstner.pdfPlný text práce16,11 MBAdobe PDFView/Open
elstner skol.pdfPosudek vedoucího práce379,24 kBAdobe PDFView/Open
elstner opon.pdfPosudek oponenta práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
elstner zapis.pdfPrůběh obhajoby práce804,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10739

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.