Název: Optimalizace nákladů výroby elektrické energie ve vztahu k bezpečnosti spolehlivosti a kvalitě
Další názvy: Optimization of power generation costs of photovoltaic power plant
Autoři: Královcová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Martínek, Zbyněk
Oponent: Toman, Petr
Haller, Rainer
Gurecký, Bohumil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10740
Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie;solární energie;fotovoltaický panel
Klíčová slova v dalším jazyce: renewable sources of energy;solar energy;photovoltaic panel
Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá analýzou a optimalizací obnovitelných zdrojů, zejména solární energií. V první části, která navazuje na mou SDZ práci, se zabývám spíše teoretickým základem problematiky. Hlavním přínosem práce je však analýza fotovoltaické elektrárny nacházející se ve Španělsku v provincii Murcia. Pro potřeby analýzy jsem sestrojila sérii excelovských tabulek, které po zadaní zakladních údajů dopočítávají data potřebné pro kvalitní návrh fotovoltaického pole a které dále slouží jako základ pro zakreslení fotovoltaické elektrárny v AutoCAD. Součásti excelu je i výpočet úspory CO2 a SOX stejně jako nástroj pro výpocet ekonomické analýzy pole.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the analysis and optimization of renewable sources of energy, namely the photovoltaic energy. In the first part there is a theoretical base of the issue of photovoltaic energy. Nevertheless the most important part of this work is the analysis of photovoltaic field situated in Spain in the Murcia province. To evaluate and analyze this power plant I created several excel sheets and tables which provide the calculation of data needed for the analysis of this field. Inputing few basic data the excel calculates the rest of it. It is suitable for the comparison of various scenarios of power plant design as well as for the economical study calculation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Disertace_Kralovcova.pdfPlný text práce4,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kralovcova publ.pdfPosudek vedoucího práce604,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kralovcova opon.pdfPosudek oponenta práce3,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kralovcova zapis.pdfPrůběh obhajoby práce743,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10740

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.