Title: Optimalizace nákladů výroby elektrické energie ve vztahu k bezpečnosti spolehlivosti a kvalitě
Other Titles: Optimization of power generation costs of photovoltaic power plant
Authors: Královcová, Veronika
Advisor: Martínek, Zbyněk
Referee: Toman, Petr
Haller, Rainer
Gurecký, Bohumil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10740
Keywords: obnovitelné zdroje energie;solární energie;fotovoltaický panel
Keywords in different language: renewable sources of energy;solar energy;photovoltaic panel
Abstract: Předkládaná práce se zabývá analýzou a optimalizací obnovitelných zdrojů, zejména solární energií. V první části, která navazuje na mou SDZ práci, se zabývám spíše teoretickým základem problematiky. Hlavním přínosem práce je však analýza fotovoltaické elektrárny nacházející se ve Španělsku v provincii Murcia. Pro potřeby analýzy jsem sestrojila sérii excelovských tabulek, které po zadaní zakladních údajů dopočítávají data potřebné pro kvalitní návrh fotovoltaického pole a které dále slouží jako základ pro zakreslení fotovoltaické elektrárny v AutoCAD. Součásti excelu je i výpočet úspory CO2 a SOX stejně jako nástroj pro výpocet ekonomické analýzy pole.
Abstract in different language: This thesis is focused on the analysis and optimization of renewable sources of energy, namely the photovoltaic energy. In the first part there is a theoretical base of the issue of photovoltaic energy. Nevertheless the most important part of this work is the analysis of photovoltaic field situated in Spain in the Murcia province. To evaluate and analyze this power plant I created several excel sheets and tables which provide the calculation of data needed for the analysis of this field. Inputing few basic data the excel calculates the rest of it. It is suitable for the comparison of various scenarios of power plant design as well as for the economical study calculation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace_Kralovcova.pdfPlný text práce4,2 MBAdobe PDFView/Open
kralovcova publ.pdfPosudek vedoucího práce604,96 kBAdobe PDFView/Open
kralovcova opon.pdfPosudek oponenta práce3,44 MBAdobe PDFView/Open
kralovcova zapis.pdfPrůběh obhajoby práce743,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10740

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.