Název: Model trhu s elektřinou v ČR
Další názvy: Prediction of electricity production from photovoltaic power plants in the liberalized energy sector
Autoři: Majer, Viktor
Vedoucí práce/školitel: Hejtmánková, Pavla
Oponent: Škorpil, Jan
Toman, Petr
Vybíralík, František
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10742
Klíčová slova: trh s elektřinou;liberalizace;časová řada;predikce;fotovoltaická elektrárna;oblačnost;MATLAB
Klíčová slova v dalším jazyce: electricity market;liberalization;time series;prediction;photovoltaic power plant;cloudiness;MATLAB
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou predikce výroby elektřiny z~fotovoltaických elektráren v liberalizované energetice. Klade za cíle popsat současný stav liberalizované energetiky a také navrhnout prediktor výroby elektřiny na základě dostupné předpovědi oblačnosti ze všech fotovoltaických elektráren v České republice. Návrh tohoto prediktoru je odpovědí na prudký rozvoj výstavby těchto zdrojů, který nastal v posledních několika letech. Spolu s vyčíslením chyby dává přehled o očekávané výrobě a může být použit jak pro obchodníka s elektřinou, tak i pro ostatní účastníky trhu, případně díky znalosti chyby predikce také pro plánování a řízení provozu elektrizační soustavy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the prediction of electricity production from hotovoltaic power plants in the liberalized energy sector. The goal of this thesis is to describe the current state of the liberalized energy sector and design the predictor of the generated electricity from photovoltaic power plants for whole Czech republic. This predictor is based on available data of cloudiness. Design of this predictor is the answer on the massive development of new instaltions of this type of power plants in last years. This predictor give the overview on the future amount of generated electricity an it can be used for electricity trader or for other market participants. In the case of known prediction error is there a posibility to use this predictor for planning and management power system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
disertace.pdfPlný text práce4,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
majer publ.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
majer opon.pdfPosudek oponenta práce2,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
majer zapis.pdfPrůběh obhajoby práce748,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10742

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.