Title: Model trhu s elektřinou v ČR
Other Titles: Prediction of electricity production from photovoltaic power plants in the liberalized energy sector
Authors: Majer, Viktor
Advisor: Hejtmánková, Pavla
Referee: Škorpil, Jan
Toman, Petr
Vybíralík, František
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10742
Keywords: trh s elektřinou;liberalizace;časová řada;predikce;fotovoltaická elektrárna;oblačnost;MATLAB
Keywords in different language: electricity market;liberalization;time series;prediction;photovoltaic power plant;cloudiness;MATLAB
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou predikce výroby elektřiny z~fotovoltaických elektráren v liberalizované energetice. Klade za cíle popsat současný stav liberalizované energetiky a také navrhnout prediktor výroby elektřiny na základě dostupné předpovědi oblačnosti ze všech fotovoltaických elektráren v České republice. Návrh tohoto prediktoru je odpovědí na prudký rozvoj výstavby těchto zdrojů, který nastal v posledních několika letech. Spolu s vyčíslením chyby dává přehled o očekávané výrobě a může být použit jak pro obchodníka s elektřinou, tak i pro ostatní účastníky trhu, případně díky znalosti chyby predikce také pro plánování a řízení provozu elektrizační soustavy.
Abstract in different language: This thesis deals with the prediction of electricity production from hotovoltaic power plants in the liberalized energy sector. The goal of this thesis is to describe the current state of the liberalized energy sector and design the predictor of the generated electricity from photovoltaic power plants for whole Czech republic. This predictor is based on available data of cloudiness. Design of this predictor is the answer on the massive development of new instaltions of this type of power plants in last years. This predictor give the overview on the future amount of generated electricity an it can be used for electricity trader or for other market participants. In the case of known prediction error is there a posibility to use this predictor for planning and management power system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertace.pdfPlný text práce4,31 MBAdobe PDFView/Open
majer publ.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
majer opon.pdfPosudek oponenta práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
majer zapis.pdfPrůběh obhajoby práce748,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10742

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.