Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda, Tomáš
dc.contributor.authorHrabák, Jan
dc.contributor.refereeRaban, Přemysl
dc.contributor.refereeLochmanová, Ludmila
dc.date.accepted2013-03-27
dc.date.accessioned2014-05-30T11:38:11Z
dc.date.available2006-09-05cs
dc.date.available2014-05-30T11:38:11Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-01-23
dc.identifier54777
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10748
dc.description.abstractKoncesní smlouva je právním nástrojem pro realizaci partnerství veřejného a soukromého sektoru. Pojmovým znakem koncesní smlouvy je dlouhodobá povaha koncesněprávního vztahu, a proto hlavním úkolem právních předpisů je, aby odrážely nepředvídatelné změny, které mohou nastat během trvání koncesní smlouvy. Disertační práce představuje hlavní přístupy některých evropských právních řádů a mohla by sloužit jako podnět pro diskusi o změnách stávajícího českého koncesního zákona. Zaměřuje se především na náležitosti koncesní smlouvy, změny koncesní smlouvy v průběhu jejího trvání a předčasné ukončení koncesní smlouvy. Práce dále pojednává a pojetí koncese v evropském právu a připravované směrnici o udělování koncesí.cs
dc.format209 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkoncesní smlouvacs
dc.subjectzměny koncesní smlouvycs
dc.subjectrovnováha práv a povinností stran koncesní smlouvycs
dc.subjectukončení koncesní smlouvycs
dc.titleKoncesní smlouva v komparativním pohleducs
dc.title.alternativeComparative Aspects of the Concession Contracten
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra občanského právacs
dc.thesis.degree-programTeoretické právní vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe concession agreement is the instrument for implementing public-private partnerships. Since the conceptual feature of this partnership and the concession contract itself is a long-term nature, the main task for legislation is to reflect unpredictable changes that may occur during its term. The dissertation introduces the main approaches of some European legal systems and could serve as a stimulus for discussion of changes to the current concession law. It focuses primarily on the requirements of the concession contract, concession contract changes during its duration, and the early termination of the concession contract. The thesis also discusses the concept and concessions in European law and the forthcoming directive on concessions.en
dc.subject.translatedconcession contracten
dc.subject.translatedchanges of concession contracten
dc.subject.translatedbalance of rights and dutiesen
dc.subject.translatedtermination of concession contracten
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace_Hrabak.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Hrabak - posudek 1.pdfPosudek vedoucího práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
Hrabak - posudek 2.pdfPosudek oponenta práce794,57 kBAdobe PDFView/Open
Hrabak - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce573,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10748

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.