Katedra občanského práva / Department of Civil Right

Kolekce


Recent Submissions

Hablovič, Jakub
Home office - práce na dálku dle podmínek § 317 zákoníku práce

Hablovič, Jakub
Charakteristika a předpoklady reflexní škody dle občanského zákoníku

Wolfová, Jitka
Velká novela exekučního řádu minula svůj cíl

Chrenek, Tomáš
Korporace - aktuální právní pojetí v historickém kontextu

The thesis deals with the legal development of corporations, especially the simplest forms of private-law corporations (associations). The axis of the work is the Roman law regulation of corporations and its continuity up to the current concept of these legal entities according to ...

Chrenek, Tomáš
Porušení péče řádného hospodáře – subjektivní, nebo objektivní odpovědnost za škodu?

This article deals with the legal basis of due managerial care, whose nature determines the rules applied in case of a breach of due managerial care concerning damages. The article summarizes recent professional discussions on the topic and deals with three major theoretical approa...