Title: Asistující mechatronické systémy pro dopravní a manipulační techniku
Other Titles: Mechatronic assisting systems for transport and handling technology
Authors: Kroták, Tomáš
Advisor: Formánek, Josef
Formánek, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10757
Keywords: jízdní asistující systém;chování řidiče;pokles pozornosti;neuronové sítě
Keywords in different language: driving assisting system;driver behaviour;decreased attention;neural networks
Abstract: Práce obsahuje souhrn poznatků z oblasti návrhu jízdních asistujících systémů řidiče, popis jednotlivých kroků, které vedly k návrhu konceptu asistujícího systému. Asistující funkce spočívá v hodnocení poklesu pozornosti řidiče. Ke klasifikaci naměřených dat je využito neuronových sítí.
Abstract in different language: The work contains a summary of findings from the design of driving assisting systems, description of the steps that led to the design concept an assisting system. Assisting function is in the evaluation of decrease of the driver's attention. Neural networks are used to classify measured data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diser_130808_Krotak_T.pdfPlný text práce3,37 MBAdobe PDFView/Open
Posudek skolitele Krotak.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Posudky Krotak.pdfPosudek oponenta práce4,4 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Krotak.pdfPrůběh obhajoby práce735,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10757

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.