Název: Asistující mechatronické systémy pro dopravní a manipulační techniku
Další názvy: Mechatronic assisting systems for transport and handling technology
Autoři: Kroták, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Formánek, Josef
Formánek, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10757
Klíčová slova: jízdní asistující systém;chování řidiče;pokles pozornosti;neuronové sítě
Klíčová slova v dalším jazyce: driving assisting system;driver behaviour;decreased attention;neural networks
Abstrakt: Práce obsahuje souhrn poznatků z oblasti návrhu jízdních asistujících systémů řidiče, popis jednotlivých kroků, které vedly k návrhu konceptu asistujícího systému. Asistující funkce spočívá v hodnocení poklesu pozornosti řidiče. Ke klasifikaci naměřených dat je využito neuronových sítí.
Abstrakt v dalším jazyce: The work contains a summary of findings from the design of driving assisting systems, description of the steps that led to the design concept an assisting system. Assisting function is in the evaluation of decrease of the driver's attention. Neural networks are used to classify measured data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diser_130808_Krotak_T.pdfPlný text práce3,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek skolitele Krotak.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudky Krotak.pdfPosudek oponenta práce4,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zapis Krotak.pdfPrůběh obhajoby práce735,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10757

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.