Fakulta strojní / Faculty of Mechanical Engineering

Zobrazit statistiky

Podkomunity

Kolekce


Poslední příspěvky

Hocko, Marián , Ratkovská, Katarína
Výpočtové cvičení z předmětu Plynové trubíny a turbokompresory

Cheon, Junhong
Performance Prediction Methods of Cascade Blades in Steam Turbines

A better understanding of the mechanism of loss generation will aid steam path design and may lead to more reliable efficiency prediction when using a loss model. Loss estimation systems are still beneficial in the early stages of steam path design. A number of loss model...

Bernardin, Petr
Spojování kompozitních materiálů s kovem

Composite materials are being used in different industrial fields, but also in everyday life. The number of applications in the machinery industry is also increasing very quickly. This places severe demands on the inter-part connections with parts of different material. Adhesive bonding ...

Chvostová, Eva
Aplikace miniaturizovaných zkušebních těles při hodnocení mechanických vlastností a odolnosti proti křehkému lomu

The presented thesis deals with further development of small sized specimens techniques for mechanical properties assessment. These tests are being applied for cases when there is shortage of the experimental materials (new materials development, severe plastic deformation processes, residual service&...

Bícová, Kateřina
Příspěvek k hodnocení ukazatelů výrobního procesu v oblasti automobilového průmyslu

This thesis is focused on the evaluation of the production process in the automotive industry serial production. The main aim is to valorise the production process using measured data and selected evaluation indicators. The evaluation of the production processes methodology is designed ...