Název: Crashová odolnost skříní kolejových vozidel
Další názvy: Crashworthiness of the Railway Vehicle Bodies
Autoři: Kemka, Vladislav
Vedoucí práce/školitel: Heller, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10760
Klíčová slova: kolejová vozidla;odolnost proti nárazu;optimalizace konstrukce
Klíčová slova v dalším jazyce: rail vehicles;crashworthiness;structure optimization
Abstrakt: Disertační práce se zabývá odolností proti nárazu skříní kolejových vozidel, jako významného prvku pasivní bezpečnosti. Důležitými aspekty pro přežití cestujících a posádky jsou integrita vozidla a pohlcování energie. Práce analyzuje legislativní požadavky a uvádí popis současného stavu techniky pro jednotlivé prvky konstrukce vozidla, které zajišťují v různých stupních odolnost proti nárazu. Získané znalosti jsou aplikovány při optimalizaci konstrukce skříně lokomotivy s cílem snížit hmotnost vlastní skříně, jejíž nárůst byl způsoben požadavky na odolnost proti nárazu. V závěru jsou popsána konkrétní opatření vedoucí ke snížení hmotnosti při zachování deformačního chování lokomotivy. Tato práce vznikla za podpory výzkumného projektu MŠMT 1M0519 Výzkumné centrum kolejových vozidel.
Abstrakt v dalším jazyce: Dissertation thesis deals with crashworthiness of the railway vehicles bodies as a significant factor of a passive safety. Important aspects of occupant survival and protection are vehicle integrity and energy absorption. Thesis analyzes legislation requirements and describes the state of the art for component parts of the body design, which enable the vehicle crashworthiness in different levels. Acquired knowledge is applied in a design of the locomotive body to achieve a weight reduction of the vehicle body which was cause by the crashworthiness requirements. At the end is describing concrete measures of the weight reduction at keeping the deformation behaviour of the locomotive. This thesis was supported by the Research Project MSMT 1M0519 Research Centre of Rail Vehicles.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Disertacni prace Kemka.pdfPlný text práce9,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek skolitele Kemka.pdfPosudek vedoucího práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudky Kemka.pdfPosudek oponenta práce2,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zapis Kemka.pdfPrůběh obhajoby práce726,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10760

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.