Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNěmec, Ladislav
dc.contributor.authorVlček, Martin
dc.date.accepted2013-11-15
dc.date.accessioned2014-05-30T11:38:29Z
dc.date.available2009-09-01cs
dc.date.available2014-05-30T11:38:29Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-08-26
dc.identifier57081
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10763
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá nalezením vlastního efektivního řešení, jež umožní snižovat vliv přetáčivosti a nedotáčivosti automobilu za pomoci aktivních prvků podvozku. Ke zlepšení směrové stability navržené řešení využívá nezávislé směrové natáčení kol na přední nápravě. Pozitivní vliv tohoto řešení na jízdní chování automobilu je ověřen za pomoci simulací v programu MD Adams Car 2011. K ověření správnosti softwarového modelu automobilu v programu Adams Car je součástí disertační práce také matematický model statické řiditelnosti. Spolu s vysvětlením základních pojmů, přehledem současných i nových technických řešení tak tvoří disertační práce základ pro snazší pochopení dané problematiky.cs
dc.format54 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpřetáčivostcs
dc.subjectnedotáčivostcs
dc.subjectstáčivostcs
dc.subjectřízenícs
dc.subjectpodvozekcs
dc.titleSnižování vlivu přetáčivosti a nedotáčivosti automobilu pomocí aktivních prvků podvozkucs
dc.title.alternativeReducing Car Oversteer and Understeer Using Active Suspension Elementsen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra konstruování strojůcs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Ph.D. thesis is focused on finding an effective solution that will reduce car oversteer and understeer effects using an active chassis elements. The proposed solution uses an independent steering movement on the both front wheels to improve car driving stability. The positive car driving effect of this solution is verified using simulations in the MD Adams Car 2011. The verification of the software car model in the Adams Car by a mathematical model of a steady state handling is also part of the Ph.D. thesis. These facts together with the explanation of basic terms and summary of variety existing and new solutions in this Ph.D. thesis make a suitable base for easier understanding of this issue.en
dc.subject.translatedoversteeren
dc.subject.translatedundersteeren
dc.subject.translatedyaw behaviouren
dc.subject.translatedsteeringen
dc.subject.translatedchassisen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni_prace-M.Vlcek_v03.pdfPlný text práce19,42 MBAdobe PDFView/Open
Posudek skolitele Vlcek.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Posudky Vlcek.pdfPosudek oponenta práce6,39 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Vlcek.pdfPrůběh obhajoby práce735,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10763

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.