Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPiskač, Luděk
dc.contributor.advisorPiskač, Luděk
dc.contributor.authorTalla, Jakub
dc.contributor.refereeValouch, Viktor
dc.contributor.refereeVittek, Ján
dc.contributor.refereePalacký, Petr
dc.date.accepted2013-04-18
dc.date.accessioned2014-05-30T11:38:50Z
dc.date.available2006-09-01cs
dc.date.available2014-05-30T11:38:50Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2012-11-16
dc.identifier32241
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10774
dc.description.abstractTato disertační práce se zabývá estimací vybraných veličin elektrických pohonů a aktivních filtrů. První část práce popisuje estimaci polohy a rychlosti rotoru dvou typů elektrických pohonů. Prvním je pohon se spínaným reluktančním motorem. Tento typ motoru je elektronicky komutovaný a znalost polohy rotoru je nutným předpokladem pro kvalitní provoz pohonu. Druhý typ pohonu je vektorově řízený synchronní motor s vnějšími permanentními magnety. Zde je nutná znalost polohy rotoru tj. i permanencích magnetů pro potřeby vektorového řízení orientovaného na rotorový tok. Práce se dále věnuje prediktivní estimací nestability vstupního LC filtru trakčního vozidla napájeného ze stejnosměrné troleje a jeho aktivní stabilizací. Prediktivní algoritmus odhaduje možné budoucí kmity vstupního LC filtru a zásahy do řízení pohonu se synchronním motorem s vnějšími permanentními magnety (řízeného pomocí přímého řízení momentu) se snaží tyto kmity potlačit (a při přechodových dějích pohonu je nevybudit). Poslední část disertační práce se zabývá estimací první harmonické proudu odebíraného nelineární zátěží ze sítě s lehkými frekvenčními fluktuacemi mezi 49 až 51 Hz. Odhadnutá první (fundamentální) harmonická proudu je dále použita pro řízení jednofázového paralelního aktivního filtru k potlačení vyšších harmonických odebíraných ze sítě jednofázovou nelineární zátěží.cs
dc.format116 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectestimacecs
dc.subjectspínaný reluktanční motorcs
dc.subjectsynchronní motor s permanentními magnetycs
dc.subjectbezsenzorové řízenícs
dc.subjectumělá neuronová síťcs
dc.subjectunscentovaný Kalmanův filtrcs
dc.subjectadaptivní modelcs
dc.subjectstabilita trakčního filtrucs
dc.subjectaktivní filtracecs
dc.subjectMGP-FIR filtrcs
dc.titleAdaptivní řízení elektrických pohonůcs
dc.title.alternativeEstimation of selected quantities in the field of electric drives and active power filtersen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektromechaniky a výkonové elektronikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe dissertation thesis deals with estimation of selected quantities in the field of electric drives and active power filters. The first part of this work is concerned to estimation of velocity and rotor position of two types of electric drives. First drive employs a switched reluctance motor. This type of motor is an electronically switched (commutated) and the information about rotor position is necessary for a proper operation. Second type of the drive employs a permanent magnet synchronous motor with vector control. The information about the position of the rotor with permanent magnets is needed for rotor flux-oriented vector control algorithm. Next, the thesis deals with predictive instability estimation and active stabilization of an input LC filter of a traction vehicle which is supplied by DC-trolley wire. The predictive algorithm estimates future possible oscillations of the input LC filter and it tries to eliminate these oscillations by interventions to the control algorithm of the drive with permanent magnet synchronous machine (direct torque control). Last part of the thesis investigates first harmonic component estimation in a distorted current drawn by nonlinear load, which would operate also by frequency fluctuations from 49 to 51 Hz. The estimated fundamental current is then used for control of a single-phase shunt-type active power filter which eliminates unwanted components drawn by nonlinear load.en
dc.subject.translatedestimationen
dc.subject.translatedswitched reluctance motoren
dc.subject.translatedpermanent magnet synchronous motoren
dc.subject.translatedsensorless controlen
dc.subject.translatedartificial neural networken
dc.subject.translatedunscented Kalman filteren
dc.subject.translatedadaptive modelen
dc.subject.translatedtraction filter stabilityen
dc.subject.translatedactive power filteringen
dc.subject.translatedMGP-FIR filteren
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Talla_dis.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
talla publ.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
talla opon.pdfPosudek oponenta práce3,95 MBAdobe PDFView/Open
talla zapis.pdfPrůběh obhajoby práce691,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10774

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.