Název: Fyzika živých systémů - optika a termodynamika živých systémů
Další názvy: Physics of living systems - optics and thermodynamics of living systems
Autoři: Duršpek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Prokšová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10786
Klíčová slova: optika;termodynamika;zrcadla;čočka;aberace;entropie;kondukce;konvekce;radiace
Klíčová slova v dalším jazyce: optics;thermodynamics;mirrors;lens;aberration;entropy;conduction;convection;radiation
Abstrakt: Prezentace uplatnění fyziklálních principů v živé přírodě v oblasti optiky a termodynamiky.
Abstrakt v dalším jazyce: Slide fyziklálních application of principles in Nature in optics and thermodynamics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Durspek.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DISP- Durspek.pdf 1.pdfPosudek vedoucího práce135,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DISP- Durspek.pdf 2pdf.pdfPosudek oponenta práce116,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Durspek - prot..pdfPrůběh obhajoby práce42,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10786

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.