Název: Vliv syntetizovaného paprsku na proudění rozeviratelném difuzoru
Další názvy: Influence of synthetic jet at the diffuser flow in the openable diffuser
Autoři: Sedlák, Kamil
Vedoucí práce/školitel: Linhart, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10801
Klíčová slova: rovinný difuzor;syntetizovaný paprsek;gradient tlaku;rychlostní profil;mezní vrstva
Klíčová slova v dalším jazyce: planar diffuser;synthetic jet;pressure gradient;velocity profile;boundary layer
Abstrakt: Stěžejním úkolem této práce je získat povědomí o řízení mezní vrstvy vznikající v rovinném difuzoru syntetizovaným paprskem. Zkoumán je vliv řízení mezní vrstvy na vybrané proudové charakteristiky. Především jde o gradient statického tlaku, rozložení výstupní rychlosti reprezentované rychlostním profilem, sledovanou veličinou je též účinnost difuzoru, která je vyjádřena prostřednictvím energetického ztrátového součinitele ?.
Abstrakt v dalším jazyce: The main task of this work is to acquire knowledge regarding the control of the boundary layer that originates in a planar diffuser with a synthetic jet; the influence on the boundary layer control of selected stream characteristics was researched. This primarily concerns the static pressure gradient, the allocation of the output speed represented by the velocity profile and the monitored value, which is also the efficiency of the diffuser expressed through the energy loss coefficient ?.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
disertace_sedlak_kamil.pdfPlný text práce8,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek skolitele Sedlak0001.pdfPosudek vedoucího práce899,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudky Sedlak0001.pdfPosudek oponenta práce5,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zapis Sedlak.pdfPrůběh obhajoby práce763,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10801

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.