Title: Vliv syntetizovaného paprsku na proudění rozeviratelném difuzoru
Other Titles: Influence of synthetic jet at the diffuser flow in the openable diffuser
Authors: Sedlák, Kamil
Advisor: Linhart, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10801
Keywords: rovinný difuzor;syntetizovaný paprsek;gradient tlaku;rychlostní profil;mezní vrstva
Keywords in different language: planar diffuser;synthetic jet;pressure gradient;velocity profile;boundary layer
Abstract: Stěžejním úkolem této práce je získat povědomí o řízení mezní vrstvy vznikající v rovinném difuzoru syntetizovaným paprskem. Zkoumán je vliv řízení mezní vrstvy na vybrané proudové charakteristiky. Především jde o gradient statického tlaku, rozložení výstupní rychlosti reprezentované rychlostním profilem, sledovanou veličinou je též účinnost difuzoru, která je vyjádřena prostřednictvím energetického ztrátového součinitele ?.
Abstract in different language: The main task of this work is to acquire knowledge regarding the control of the boundary layer that originates in a planar diffuser with a synthetic jet; the influence on the boundary layer control of selected stream characteristics was researched. This primarily concerns the static pressure gradient, the allocation of the output speed represented by the velocity profile and the monitored value, which is also the efficiency of the diffuser expressed through the energy loss coefficient ?.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertace_sedlak_kamil.pdfPlný text práce8,12 MBAdobe PDFView/Open
Posudek skolitele Sedlak0001.pdfPosudek vedoucího práce899,8 kBAdobe PDFView/Open
Posudky Sedlak0001.pdfPosudek oponenta práce5,91 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Sedlak.pdfPrůběh obhajoby práce763,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10801

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.