Název: Die Handelsbeziehungen der Habsburger Monarchie mit Japan vor dem Ersten Weltkrieg
Autoři: Skřivan, Aleš Sr.
Citace zdrojového dokumentu: West Bohemian Historical Review. 2012, no. 2, p. 49-58.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/11400
ISSN: 1804-5480
Klíčová slova: Rakousko-Uhersko;Japonsko;mezinárodní obchod;Dálný východ
Klíčová slova v dalším jazyce: Austria-Hungary;Japan;international trade;Far east
Abstrakt: Author analyses in this study the character and the development of trade between Austria-Hungary and Japan before First World War. He pays attention to the beginning of mutual trade, to the trade conditions in Japan, to the development of maritime transportation to the Far Middle East and to the Japan's striving for revision of unequal treaties. The final part of the study summarizes the findings about the proper development of the trade.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2012)
Články / Articles (FF)
Číslo 2 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Skřivan.pdfPlný text119,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11400

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.