Název: Vesnice zaniklé po roce 1945
Autoři: Funk, Lukáš
Citace zdrojového dokumentu: Archeologie 19. a 20. století: přístupy, metody, témata, s. 23-28.
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://ff.zcu.cz/khv/ihistud/texty/Archeologie-19.-a-20.stolet_tisk-na-CD.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11708
ISBN: 978-80-261-0221-2
Klíčová slova: zaniklé vesnice;Československo;1945-;pohraničí
Klíčová slova v dalším jazyce: extinct villages;Czechoslovakia;1945-;borderland
Práva: Publikace vychází pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Vyskytuje se v kolekcích:Archeologie 19. a 20. století
Archeologie 19. a 20. století

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Funk.pdfPlný text127,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11708

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.