Název: Počátky asyrského náboženství
Autoři: Král, Pavel
Citace zdrojového dokumentu: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2014, č. 2, s. 99-118.
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: https://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2014/ACTA_FF_2014_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11747
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: Asýrie;náboženství;Aššur;kultický život;Ištar;staroasyrská doba
Klíčová slova v dalším jazyce: Assyria;religion;Ashur;cultic life;Ishtar;old assirian period
Abstrakt: This paper takes up the issue of the beginning of Assyrian religion which we find in the second half of the 3rd millennium BC and the beginning of the 2nd millennium BC. The author has focused on two main Assyrian deities of this period, Ashur and Ishtar. We keep at our disposal only a few sources of information relevant to the beginning of the Assyrian religion. We know well the Ishtar Temple in the city Ashur, and we have some inscriptions, also mostly from the city Ashur. On the basis of these sources, we can take different views of the matter. One theory says that the origin of the god Ashur is in the homonymic deification of city. This conclusion is possible, but not the only one. One theory, presented first in this paper, says that the cult of the god Ashur came from a region outside Mesopotamia. It seems that the Assyrian religion contained elements both unique to Assyria, and similar to that of Southern Mesopotamia.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2014)
Číslo 2 (2014)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kral.pdfPlný text272,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11747

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.