Title: Teplotní závislosti měrné vodivostí aprotických elektrolytů
Authors: Máca, Josef
Frk, Martin
Sedlaříková, Marie
Citation: Electroscope. 2014, č. 2, NZEE 2014.
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2014/Cislo2_2014/r8c2c4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11810
ISSN: 1802-4564
Keywords: elektrolyt;zkoušení materiálů;lithno-iontové systémy
Keywords in different language: electrolyte;material testing;lithium ion systems
Abstract: Článek se zabývá studiem vlastností aprotických elektrolytů pro lithno – iontové systémy. Byla změřena teplotní závislost měrné vodivosti elektrolytů od pokojové teploty do 90 °C a stanovena materiálová konstanta α a zdánliva aktivační energie Ea. Jako rozpouštědla pro elektrolyty byly použity dipólové rozpouštědla s relativní permitivitou v rozsahu 2 až 3 dimethyl karbnoát (DMC) a diethyl karbonát (DEC) a silně dipólové rozpouštědla s relativní permitivitou v rozsahu 40 až 90 sulfolan (SL), propylen karbonát (PC), ethylen karbonát (EC), dimethylsulfoxid (DMSOX).
Abstract in different language: This paper deals with aprotic electrolytes properties for the lithium ion systems. The temperature dependence of specific conductivity was measured and that form room temperature to 90 °C. The material constant α and activation energy E a were determined. Dipole and strong dipole solvents were used for measurement. The dipole solvents with relative permittivity 2 to 3 dimethyl carbonate (DMC) and diethyl carbonate (DEC) were used. The strong dipole solvents with relative permittivity 40 to 90 sulfolane (SL), propylene carbonate (PC), ethylene carbonate (EC) and dimethyl sulfoxide (DMSOX) were used.
Rights: Copyright © 2014 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2014)
Číslo 2 (2014)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maca.pdfPlný text466,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/11810

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.