Název: Teplotní závislosti měrné vodivostí aprotických elektrolytů
Autoři: Máca, Josef
Frk, Martin
Sedlaříková, Marie
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2014, č. 2, NZEE 2014.
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2014/Cislo2_2014/r8c2c4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11810
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: elektrolyt;zkoušení materiálů;lithno-iontové systémy
Klíčová slova v dalším jazyce: electrolyte;material testing;lithium ion systems
Abstrakt: Článek se zabývá studiem vlastností aprotických elektrolytů pro lithno – iontové systémy. Byla změřena teplotní závislost měrné vodivosti elektrolytů od pokojové teploty do 90 °C a stanovena materiálová konstanta α a zdánliva aktivační energie Ea. Jako rozpouštědla pro elektrolyty byly použity dipólové rozpouštědla s relativní permitivitou v rozsahu 2 až 3 dimethyl karbnoát (DMC) a diethyl karbonát (DEC) a silně dipólové rozpouštědla s relativní permitivitou v rozsahu 40 až 90 sulfolan (SL), propylen karbonát (PC), ethylen karbonát (EC), dimethylsulfoxid (DMSOX).
Abstrakt v dalším jazyce: This paper deals with aprotic electrolytes properties for the lithium ion systems. The temperature dependence of specific conductivity was measured and that form room temperature to 90 °C. The material constant α and activation energy E a were determined. Dipole and strong dipole solvents were used for measurement. The dipole solvents with relative permittivity 2 to 3 dimethyl carbonate (DMC) and diethyl carbonate (DEC) were used. The strong dipole solvents with relative permittivity 40 to 90 sulfolane (SL), propylene carbonate (PC), ethylene carbonate (EC) and dimethyl sulfoxide (DMSOX) were used.
Práva: Copyright © 2014 Electroscope. All Rights Reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2014)
Číslo 2 (2014)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Maca.pdfPlný text466,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11810

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.