Title: Odvádzanie tepla z IGBT prvku slučkovým termosyfónom
Authors: Němec, Patrik
Malcho, Milan
Citation: Electroscope. 2014, č. 2, NZEE 2014.
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2014/Cislo2_2014/r8c2c5.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11811
ISSN: 1802-4564
Keywords: výkonová elektronika;elektronické součástky;chlazení;smyčkové termosyfóny
Keywords in different language: power electronics;electronic components;cooling;loop thermosyphons
Abstract: Příspěvek se zabývá chlazení výkonových elektronických součástek smyčkovým termosyfónem. Hlavním cílem této práce je návrh a konstrukce zařízení pro zajištění odvodu tepla z elektronických součástek. Článek popisuje princip funkce smyčkového termosyfónu, testování funkce a měření účinnost chlazení v závislosti na vstupní elektrické energie elektronického prvku. V závěru jsou uvedené výsledky z měření účinnosti chlazení IGBT prvku smyčkovým termosifónom ve srovnání s konvekčním chladičem a vizualizace odvodu tepla z IGBT prvku smyčkovým termosyfónom do okolí přirozenou konvekci.
Abstract in different language: The paper deals with the cooling of power electronic component by means of this device. The main object of the paper is design and construction of the device to provide heat removal from the electronic component. Paper describes function principle of loop thermosyphon, testing of the function and measurement of cooling efficiency in dependence on input electric power of the electronic component. The findings from measurement of loop thermosyphon cooling efficiency are compared with natural convective alumina cooler on the end of paper.
Rights: Copyright © 2014 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2014)
Číslo 2 (2014)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemec.pdfPlný text395,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/11811

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.