Title: Klášter Cluny a jeho reformy
Other Titles: Monastery of Cluny and its reforms
Authors: Říhová, Anna
Advisor: Suchánek, Drahomír
Referee: Budil, Ivo
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/11989
Keywords: klášter Cluny;reforma;papež;Benedikt
Keywords in different language: monastery Cluny;reform;pope;Benedict
Abstract: Bakalářská práce Klášter Cluny a jeho reformy se zabývá založením a následnou reformní expanzí tohoto burgundského kláštera nejen na území pozdější Francie, ale i ve Španělsku, Itálii, Svaté říši římské a Anglii. Dále se práce věnuje gregoriánské reformě a úloze, jako v ní klášter Cluny hrál. Na závěr se práce zaměřuje i na pozvolný úpadek clunyjského vlivu.
Abstract in different language: Bachelor thesis Monastery of Cluny and its reform deals with the establishment and subsequent expansion of the reform of this Burgundian monastery not only in the later France but also in Spain, Italy, the Holy Roman Empire and England. Work further deals with a Gregorian reform and the role of monastery of Cluny in this reform. Finally, the work focuses on the gradual decline of Cluniac influence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC. Klaster Cluny a jeho reformy.pdfPlný text práce526,49 kBAdobe PDFView/Open
Rihova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce829,67 kBAdobe PDFView/Open
Rihova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce793,23 kBAdobe PDFView/Open
Rihova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce235,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/11989

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.