Title: Fridrich Barbarossa a III. křížová výprava
Other Titles: Frederick Barbarossa and The Third Crusade
Authors: Švec, Radek
Advisor: Suchánek, Drahomír
Referee: Velímský, Filip
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/11992
Keywords: křížové výpravy;třetí křížová výprava;Fridrich I. Barbarossa;Izák II. Angelos;Fridrich Švábský;Saladin
Keywords in different language: crusades;third srusade;Frederick I. Barbarossa;Isaac II. Angelus;Frederick of Swabia;Saladin
Abstract: Tato práce se snaží zmapovat tažení Fridricha Barbarossy do Svaté země. Ve dvou kratších kapitolách se také pokouší objasnit účast českého vojska na tomto tažení a nastínit Barbarossův odkaz.
Abstract in different language: This work try to do mapped Barbarossa's crusade to Holy Land. In two shorted chapters tempt to make clear too attendance Czech army and sketch heritage to Barbarossa.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fridrich Barbarossa a III. krizova vyprava.pdfPlný text práce911,68 kBAdobe PDFView/Open
Svec_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce898,31 kBAdobe PDFView/Open
Svec_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce212,1 kBAdobe PDFView/Open
Svec_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce284,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/11992

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.