Title: Robert Knox a rasová teorie
Other Titles: Rober Knox and the racial theory
Authors: Pořízek, Matěj
Advisor: Budil, Ivo
Referee: Jeřábek, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12001
Keywords: Robert Knox;rasa;teorie
Keywords in different language: race;theory;Robert Knox
Abstract: Tato bakalářská práce se bude zabývat popisem života skotského anatoma Roberta Knoxe a jeho rasovým myšlením svoji pozornost bych chtěl hlavně zaměřit na knihu The Races of Men: A Philosophical Enquiry into the Influence of Race over the Destinies of Nations. Za použití primární a sekundární bych chtěl zjistit, jak vnímal rasy, jaké mezi nimi viděl rozdíly.
Abstract in different language: This bachelor thesis decribes life a racial theory of Scotish Robert Knox. In the first chaptel I will describe his childhood a his growing up his studies at Edinburgh University. Then I going to describe the most important parts of his life like Burke and Hare affair or some of his racial theory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
b. prace.pdfPlný text práce558,28 kBAdobe PDFView/Open
Porizek-posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce807,78 kBAdobe PDFView/Open
Porizek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce856,47 kBAdobe PDFView/Open
Porizek_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce370,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12001

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.