Title: Řecká občanská válka 1946-1949
Other Titles: Greek Civil War 1946-1949
Authors: Malý, Daniel
Advisor: Šedivý, Miroslav
Referee: Kodet, Roman
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12002
Keywords: občanská válka;komunistická strana;Řecko;Balkán;2. světová válka;studená válka
Keywords in different language: civil war;communist party;Greece;Balkan;second world war;cold war
Abstract: Práce Řecká občanská válka 1946 1949 je zasvěcena jednomu z nejtemnějších období novodobých řeckých dějin, kdy různě politicky orientované vrstvy řeckého obyvatelstva neváhaly k řešení svých rozporů a rozdílných pohledů na státní uspořádání použít proti sobě zbraní. Počátky tohoto vojenského vnitrostátního střetu lze datovat již do doby 2. světové války, kdy bylo Řecko od května 1941 okupováno zeměmi Osy. Již krátce po zahájení okupace se začaly vytvářet domácí i exilové složky rezistence proti okupantům, které se nakonec stanou hlavními iniciátory vzájemných vnitrořeckých sporů, které již během roku 1943 přerostly v první kolo občanské války. Ta pak s určitými přestávkami probíhala až do srpna roku 1949, kdy se athénské vládě podařilo definitivně ukončit snahy komunistů o uchopení moci v zemi. Tento konflikt však poznamenal vývoj Řecka a jeho společnost na několik následujících desetiletí.
Abstract in different language: The thesis Greek civil war 1946-1949 is dedicated to one of the darkest periods in modern Greek history, when differently politically-oriented groups of the Greek population did not hesitate to resolve their political differences and divergent views on the state organization by using arms against each other. The origins of this national military conflict may date back to the time of the Second World War, when Greece was occupied by the Axis powers since the May 1941. Shortly after the beginning of the occupation, there were created home folders and exile of resistance against the occupiers, which became the main initiators of mutual inner-Greek disputes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_D.Maly_2014.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
Maly_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce727,05 kBAdobe PDFView/Open
Maly-posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce913,84 kBAdobe PDFView/Open
Maly_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce271,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12002

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.