Title: Masakr v Katyňském lese
Other Titles: The Katyn massacre
Authors: Habichová, Ludmila
Advisor: Kodetová, Petra
Referee: Jeřábek, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12005
Keywords: pakt o neútočení;invaze;polští důstojníci;zajatecké tábory;Katyňský les;vraždy;exhumace;vyšetřování
Keywords in different language: non-agression pact;invasion;polish officers;captive camps;Katyň wood;murder;exhumation;investigation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá masakrem v Katyňském lese spáchaném v roce 1940, kdy bylo zavražděno několik tisíc polských důstojníků zajatých během invaze Rudé armády do Polska v září 1939. První část práce se zabývá mezinárodními vztahy Polska a SSSR a invazí Rudé armády a Wehrmachtu do Polska. Další část práce se zaobírá životem v táboře a vraždami polských důstojníků. Hlavní kapitola je věnována vyšetřování v Katyňském lese.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the massacre in Katyn Wood in 1940, when several thousands of Polish officers who had been captured during the invasion of Red Army to Poland in September 1939 were murdered. The first part deals with the international relations between Poland and USSR and the invasion of Red Army and Wehrmacht to Poland. Another part deals with the life in the captive camps and deals with the murder of Polish officers. The main part of the thesis deals with the investigation in Katyn Wood.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Habichova_BP_Katyn.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
Habichova-posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce872,83 kBAdobe PDFView/Open
Habichova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Habichova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce348,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12005

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.