Title: Španělská občanská válka
Other Titles: The Spanish Civil War
Authors: Ibrahimová, Dominika
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Jeřábek, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12007
Keywords: Španělsko;občanská válka;Francisco Franco;druhá republika;Manuel Azaňa;diktatura;Primo de Rivera;povstání;Falanga;frankismus;lidová fronta
Keywords in different language: Spain;civil war;Francisco Franco;second republic;Manuel Azaňa;dictatorship;Primo de Rivera;rebellion;Falanga;francism;popular front
Abstract: Bakalářská práce se věnuje tématu španělské občanské války v letech 1936-1939. Popisuje situaci před vypuknutím konfliktu, kde se zaměřuje především na sociální a politické dění ve Španělsku. Dále se podrobně zabývá samotným počátkem války, důležitým bitvám, reakcí zahraničí a charakterizuje osobní a profesní život Francisca Franca. V poslední kapitole se věnuje důsledkům krvavého konfliktu a diktatuře Caudilla Francisca Franca.
Abstract in different language: The thesis deals with the topic of the Spanish Civil War. It describes the situation before the outbreak of the conflict, which focuses on social and political events in Spain. Further it deals in detail with the beginning of the war, major battles, the reaction abroad and characterized by personal and professional life of Francisco Franco. The last chapter deals with the consequences of the bloody conflict and dictatorship of Francisco Franco.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce533,23 kBAdobe PDFView/Open
Ibrahimova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce932,69 kBAdobe PDFView/Open
Ibrahimova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Ibrahimova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce329,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12007

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.