Title: Účast Švédska v Třicetileté válce
Other Titles: Participation of Sweden in the Thirty Years' War
Authors: Metlička, Daniel
Advisor: Skřivan, Aleš
Referee: Šedivý, Miroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12008
Keywords: třicetiletá válka;Gustav II. Adolf;Švédsko;Lennart Torstenson;Johan Gustafsson Bannér;Lützen;Osnabrück;Münster
Keywords in different language: thirty years' war;Gustavus Adolphus of Sweden;Sweden;Lennart Torstenson;Johan Banér;Lützen;Osnabrück;Münster
Abstract: Tato práce ve stručnosti pojednává o švédsko-polské válce a hospodářské situaci Švédska před vstupem do třicetileté války v roce 1630. Následně se věnuje jednotlivým fázím války pod vedením krále Gustava II. Adolfa a generálů Bannéra a Torstensona. Práce se také okrajově zabývá mírovými smlouvami z Münsteru a Osnabrücku a zisky Švédska z třicetileté války.
Abstract in different language: This thesis briefly discusses about the Swedish-Polish war and economic situation in Sweden before entering the Thirty Years War in 1630. Subsequently is focused to each phase of the war led by King Gustav II. Adolf and generals Bannérs and Torstensson. Thesis is also marginally deals with the peace treaties of Münster and Osnabrück and Sweden gains from the Thirty Years War.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svedska ucast ve tricetilete valce - Metlicka.pdfPlný text práce597,94 kBAdobe PDFView/Open
Metlicka_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce973,04 kBAdobe PDFView/Open
Metlicka_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Metlicka_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce347,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12008

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.