Title: Robert Knox a rasová teorie
Other Titles: Rober Knox and the racial theory
Authors: Pořízek, Matěj
Advisor: Budil, Ivo
Referee: Jeřábek, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12016
Keywords: Robert Knox;rasa;teorie
Keywords in different language: Robert Knox;race;theory
Abstract: Bakalářská práce se bude zabývat popisem života skotského anatoma Roberta Knoxe a jeho rasovým myšlením svoji pozornost bych chtěl hlavně zaměřit na knihu The Races of Men: A Philosophical Enquiry into the Influence of Race over the Destinies of Nations. Za použití primární a sekundární bych chtěl zjistit, jak vnímal rasy, jaké mezi nimi viděl rozdíly. Rovněž bych chtěl zjistit, jak se jeho myšlenky odlišovaly od jeho současníků.
Abstract in different language: This bachelor thesis decribes life a racial theory of Scotish Robert Knox. In the first few chaptel I will describe his childhood a his growing up his studies at Edinburgh University. Then I going to describe the most important parts of his life like Burke and Hare affair or some of his racial theory. He bring new point of view to the racial theory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace1.pdfPlný text práce635,48 kBAdobe PDFView/Open
Porizek_posudek vedouciho2.pdfPosudek vedoucího práce830,89 kBAdobe PDFView/Open
Porizek_posudek oponenta2.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Porizek_prubeh obhajoby2.pdfPrůběh obhajoby práce312,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12016

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.