Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSuchánek, Drahomír
dc.contributor.authorŘíhová, Anna
dc.contributor.refereeBudil, Ivo
dc.date.accepted2014-09-09
dc.date.accessioned2015-03-25T09:21:46Z-
dc.date.available2014-06-11cs
dc.date.available2015-03-25T09:21:46Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-07-31
dc.identifier60997
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12018
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá francouzským klášterem Cluny a reformami, které z tohoto kláštera vzešly. Práce se zaměřuje na vznik, průběh a důsledky těchto reforem. Zabývá se zaváděním reforem v jednotlivých evropských zemích jako byly Francie, Svatá říše římská, Itálie, Španělsko a Anglie. Dále se práce věnuje osobám clunyjských opatům a jejich vlivu ve středověké Evropě.cs
dc.format84 s. (118 894 znaků).cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkláštercs
dc.subjectClunycs
dc.subjectopatcs
dc.subjectreformycs
dc.subjectpapežcs
dc.titleKlášter Cluny a jeho reformycs
dc.title.alternativeMonastery of Cluny and its reformsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra historických vědcs
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the French monastery of Cluny and reform incurred in this monastery. The work focuses on the origin, course and consequences of these reforms.It deals with the introduction of reforms in European countries as were France, the Holy Roman Empire, Italy, Spain and England. It focuses too on Cluniac abbots and their influence in medieval Europe.en
dc.subject.translatedmonasteryen
dc.subject.translatedClunyen
dc.subject.translatedabboten
dc.subject.translatedreformsen
dc.subject.translatedpopeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cluny.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Rihova_posudek vedouciho2.pdfPosudek vedoucího práce917,7 kBAdobe PDFView/Open
Rihova_posudek oponenta2.pdfPosudek oponenta práce849,44 kBAdobe PDFView/Open
Rihova_prubeh obhajoby2.pdfPrůběh obhajoby práce277,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12018

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.