Title: Využití canisterapie v praxi
Other Titles: Canistherapy and its use in practice
Authors: Brožová, Michaela
Advisor: Mizerová, Pavla
Referee: Lovasová, Vladimíra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12040
Keywords: canisterapie;asistenční pes;zooterapie;pozorování
Keywords in different language: canistherpy;assistance dog;zootherapy;observation
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na canisterapii a její využití v praxi. Cílem práce je porovnání canisterapeutických jednotek v jednotlivých institucích a zároveň porovnání činnosti jednotlivých canisasistentů. V úvodní, tedy teoretické části, objasňuje samotný pojem canisterapie, její organizační formy a z praxe využívané metody. Věnuje se také canisterapeutickým zkouškám a asistenčním psům. Následující, tedy praktická část, je tvořena pozorováním ve třech institucích nemocnici, mateřské škole a v centru pro fyzicky i mentálně postižené. Dále pak rozhovorem se třemi canisasistenty, jež provádí canisterapii v těchto institucích. Na základě pozorování jednotlivých canisterapeutických jednotek byla sestavena závěrečná část, kterou tvoří celkové zhodnocení a porovnání.
Abstract in different language: This project focuses on canistherapy and its use in practice. The aim of the study is to compare canistherapy units in different institutions as well as the activity of individual canisassistants. The first, theoretical part, explains the very concept of animal assisted therapy (=canistherapy), its organizational forms and methods used in practice. The study also reviews canistherapy exams and assistance dogs. The second, practical part, consists of the investigation of three institutions - hospitals, a kindergarten and at the center for physically and mentally disabled. Furthermore, it includes interviews with three canisassistants, who perform canistherapy in these institutions. The final part was based on the observations of each animal assisted therapy units, consisting of an overall assessment and comparison.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Brozova.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
Brozova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce272,71 kBAdobe PDFView/Open
Brozova - oponent.pdfPosudek oponenta práce288,98 kBAdobe PDFView/Open
Brozova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce96,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12040

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.