Title: Vývoj hodnotové orientace středoškolské mládeže
Other Titles: Development of the teenagers value orientation
Authors: Martinovičová, Šárka
Advisor: Prunner, Pavel
Referee: Miňhová, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12045
Keywords: hodnoty mládeže;výchova;morálka;kriminalita;vztahy
Keywords in different language: Value orientation of teenagers;upbringing;morality;criminality;relationships
Abstract: Téma diplomové práce popisuje, že kriminalita a další sociálně patologické jevy se staly již dávno skutečnou hrozbou současné společnosti a ohrožují i klima na školách. V teoretické části je diplomová práce zaměřena na vysvětlení, jakým způsobem musí škola být schopna přijmout - za spolupráce rodiny - větší díl odpovědnosti za výchovu mladé generace. V praktické části je výzkum orientován zejména na zjištění, jaké hodnoty u mládeže přetrvávají a jaké se postupně vytrácejí. Dochází k porovnání vývoje hodnotové orientace mládeže v letech 2009 a 2013.
Abstract in different language: This diploma Thesis describes that criminality and other social pathological phenomenon become the real threat of nowadays society and they threatens school climate. The theoretical part of the Diploma Thesis is focused on explanation of the way how the school must be able to accept bigger responsibility of young generation upbringing. There is a comparison of evolution of moral standars in a practical part of this Diploma Thesis. The aim of the Diploma Thesis is an evaluation of changes in teenagers´ value orientation based on the literature review and field research. Criminality prevention during free time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Martinovicova.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Martinovicova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce344,56 kBAdobe PDFView/Open
Martinovicova - oponent.pdfPosudek oponenta práce288,15 kBAdobe PDFView/Open
Martinovicova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce84,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12045

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.