Název: Projektování a realizace rekreačního volejbalového turnaje pro zaměstnance firmy Marius Pedersen Group
Další názvy: Design and implementation recreational volleyball tournament for the employees of the company Marius Pedersen Group
Autoři: Thurnwald, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Daniela
Oponent: Kolovská, Ilona
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12065
Klíčová slova: Turnaj;beach-volejbal;projekt sportovní akce;teambuilding
Klíčová slova v dalším jazyce: Tournament;beach volleyball;project sporting events;teambuilding
Abstrakt: Tématem mé bakalářské práce je tvorba projektu a zrealizování rekreačního volejbalového turnaje pro firmu Marius Pedersen Group. Turnaj se uskuteční ve sportovním areálu " Slávia " v Borském parku. Jedná se o akci, kterou značí uzavřená společnost. Cílem je snaha zlepšit pracovní vztahy na poli Marius Pedersen Group, právě proto se zdál nejvhodnějším beach-volejbalový turnaj, jelikož se řadí mezi kolektivní sporty. V sektoru obchodních společností je hlavní problematikou komunikace. Bakalářská práce obsahuje především projekt pohybově ? rekreační akce pro zadavatele. Dále popisuje základní pravidla a jejich modifikace pro předložený projekt. Turnaj bude sloužit k upevnění teambuilding firmy.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my thesis project is the creation and realization of recreational volleyball tournament for the company Marius Pedersen Group. The tournament will take place at the sports complex "Slavia" in the Bory Park. It is an event that indicates a closed society. The aim is to improve labor relations in the field of Marius Pedersen Group, precisely because it seemed the most appropriate beach-volleyball tournament since the among team sports. In the corporate sector is a major communication problems. Bachelor thesis consists project physically - recreational events for the client. It also describes the basic rules and modifications to the submitted project. The tournament will serve to strengthen teambuilding company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska+prace+2013+Beach+Volejbal Hotovo.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
THURNWALD - VP.pdfPosudek vedoucího práce138,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
THURNWALD - OP.pdfPosudek oponenta práce202,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
THURNWALD.pdfPrůběh obhajoby práce106,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12065

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.