Katedra tělesné a sportovní výchovy / Department of Physical and Sports Education

Zobrazit statistiky

Kolekce


Poslední příspěvky

Stará, Veronika
Porovnání úrovně vybraných motorických schopností a dovedností dětí předškolního věku z plzeňských MŠ

This bachelor thesis aimed to compare the level of motor skills and abilities of preschool children from Pilsen based on data provided by Sportující Mládež Foundation. (Active Youth foundation). The data related to the project 'Pohyb 1P' that took place in the year 2015...

Chocholoušková, Veronika
Elektrodermální aktivita při změně držení těla

The final work deals with an examination of electrodermal human aktivity depending on different body attitude. There was recording of each volunteer about EDA changes in four tested positions. The positions were divided according to its own character "high power position" and ...

Kourová, Andrea
Využití moderních inovativních pomůcek v pohybové přípravě dětí předškolního věku

Bachelor thesis is focused on the innovative use of modern equipment in the physical training of preschool children. The work is divided into two parts - theoretical and practical. In the introduction of the theoretical part is briefly characterized preschool age and its...

Pomahačová, Lucie
Návrh vhodných organizovaných pohybových aktivit pro děti kojeneckého věku

Bachelor thesis is focused on the description of a detailed analysis of physical activity for children ages infant to do one year. The main aim of my work is to create a list of activities that can be implemented with children. In the thesis I mention examples o...

Palka, Karel
Pohybová intervence pro žáky před školním lyžařským kurzem

Summary The goal of this thesis is to compare and assess the level of physical abilities and skills of older age pupils. Also figuring out, to what extent they are able to complete sky lessons. The pupils will be from 7th grade of 25th elementary school in ...