Diplomové práce (KTV) / Theses (DPE) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 208
Volaříková, Sandra
Organizace a následná realizace letního dětského tábora

The main meaning of my thesis is to describe general information about TOM-Družstvo Camp Association running. In a theoretical part there is described a role and function of a camp director, an appointed person - so-called head of camp leaders, kids group leaders and their...

Hudec, Josef
Aplikace plyometrické metody do tréninkového procesu dospělých fotbalistů

In this thesis we focus on brief definition of football, since the long history till the present time. We also present the achievements of our country in this collective sport and its origins in our history. Furthermore we aim at sport performance and effectiveness, due t...

Třešňáková, Lenka
Návrh a realizace činností pro mladší školní věk vhodných k osvojení základů první pomoci

This thesis deals with proposal and implementation of activities suitable for acquiring of first aid basics in primary school children. It consists of two main sections, theoretical and practical one. The theoretical part is focused on first aid as such. It explains and describes&#...

Uhlíková, Kateřina
Kvalita postury a možnosti jejího ovlivnění cíleným kompenzačním pohybovým programem u dětí mladšího školního věku.

My thesis is focused on the use of the compensation program and to determine the impact of targeted exercise intervention on forming the habit of correct posture for children at primary school age. The aim of my work is to create a compensation program with the possi...

Salaquarda, Petr
Metodika nácviku a zdokonalování hokejového bruslení ve věkové kategorii 6-9 let

This diploma thesis deals with basic hockey skating and its use in the development of hockey and skating coaching or physical education classes in the 1st grade of primary school. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretic...

Antoš, Miloslav
Zařazení variabilních provozů do obsahu tělesné výchovy na středních školách - videoprogram.

The diploma thesis is about a specific didactic-organizational form of work: variable operations. The author chose for this purpose a video programme, which contains four specific variables. The chosen variable operations aim to improve: - the skills in sports games ...

Kutálková, Marcela
Překážkové dráhy vytvořené pro zdravotně oslabené jedince mladšího školního věku

This thesis offers a summary of the most common health debilitations with younger school-age children. It focuses on the health debilitations occurring in the torso, lower limbs and childhood obesity. The aim of this thesis is not only the creation obstacle courses with compensatio...

Scheinherrová, Kateřina
Funkční trénink lyžařské přípravky v přechodném období

In this methodological diploma thesis I have been dealing with functional training focused on the preparation category. We have characterized Alpine skiing, specifics of giant slalom of children, category preparations, functional training, sports preparation of children, division of motor skills. ...

Pajmová, Tereza
Vztah vybraných kondičních motorických schopností k očekávání a postojům k TV u žáků druhého stupně ZŠ

The thesis is focused on the comparison of the association between endurance skills and attitudes pupil to physical subject 11 - 15 years. Testing of endurance skills was carried through three tests - Progresive shuttle run (Beep test), Stamina of pull up, Jacic´s test. Found&...

Kroft, Roman
Posouzení kondiční úrovně studentů jednotlivých fakult Západočeské univerzity v Plzni

The theme of this thesis is to assess the fitness levels of students of various faculties of University of West Bohemia in Pilsen. The aim of the study was to determine fitness levels 1st year students at the faculties at University of West Bohemia in Pilsen using&#x...

Vondrášek, Jiří
Vznik a vývoj fotbalu na Rokycansku

The thesis deals with the formation and development of football in Rokycany. The theoretical part focuses on the general formation of football. It deals with consequently the development of football in our country in the Czech Republic and Czechoslovakia, focusing on the development...

Vopatová, Vladěna
Škola zdravého a pohybově aktivního životního stylu (Pohybová aktivita a inaktivita žáků vybraných středních škol v Plzeňském kraji)

The aim of the thesis is to determine the level of physical activity among pupils septimy grammar school in Rokycany and students of Secondary Medical School and the College Health in London. Using pedometers ascertaining the number of steps and questionnaires on motivation for...

Dubnová, Anežka
Diagnostika specifických poruch motorického učení u dětí mladšího školního věku

This diploma thesis deals with an occurrence of specific learning malfunctions that affect young schoolchildren. The thesis is focused on less known motoric malfunction of learning. According to certain tests from battery "Diagnostika specifických poruch učení" 82 children were tested f...

Blecha, Jan
Závislost centrální zrakové ostrosti a intenzity sportovně pohybové činnosti u dětí ve věku 11 a 12 let.

The aim is to determine the dependence of central visual acuity and intensity of sport and physical activity in children aged 11 and 12 years. The data were obtained by measuring visual acuity via mobile ETDRS visual acuity tests and questionnaires through sports and physical&...

Matas, Jan
Využití moderních monitorovacích prostředků a jejich komparace při evidenci sportovního tréninku

The main goal of the thesis Utilisation and Comparison of Modern Monitoring Devices in Sport Training Records is to compare chosen monitoring devices. The theoretical part of this study is based on devices used in sport training as well as their description, principle of utili...

Miča, Michal
Redukční program a jeho vliv na celkové tělesné složení jedinců s nadváhou

The thesis deals with a weight reduction plan, whose intergral part is dietary treatment and physical activity. The aim of the thesis is to attract clients, devise an optimized weight reduction plan and perform follow-up measurements. Twelve probands aged between 21 to 36 years...

Scheinherrová, Kateřina
Motoricko - funkční příprava hrou pro děti atletické přípravky v předškolním věku

Deficiencies in sports athletic training preparations led me to create this thesis. In the theoretical part we find the characteristics of athletics, preschool and school age children, part of a scientific text focuses on the age and developmental patterns, motor-functional training, sports&...

Sulek, Jiří
Nácvik a zdokonalování řešení herních situací 1x1 u hráčů fotbalu ve věku 11-15 let (videoprogram)

The thesis contains interactive programme aiming exercises of circumvention of opponent used in juniors category, 11-15 years of age. It consists of two parts, theoretical one and practical one. In the theoretical part, there are described physical abilities and skills, age peculiariti...

Vlček, Petr
Testování koordinačních schopností dětí mladšího školního věku a jejich rozvoj vlivem specifické fotbalové přípravy

The object of this thesis is development of coordination skills of younger school aged children. The aim of the research is to test and targeted development of coordination skills of younger aged children by appropriate intervention exercise program application. Another object of the&#x...

Adamcová, Hana
Odlišnosti výuky tělesné výchovy na malotřídních školách.

The Theoretical Part of this work is focused on the differences in teaching Physical Education at the small class and mainstream primary schools. This work generally deals with the issues of small class primary schools, the physiological development of the individuals and the educa...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 208