Název: Motoricko funkční příprava pro základní dovednosti ve florbale
Další názvy: Basic motoric skills for a floorball players in 10 - 15 years of age
Autoři: Mandelbaum, Marek
Vedoucí práce/školitel: Kalistová, Petra
Oponent: Benešová, Daniela
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12081
Klíčová slova: motoricko-funkční příprava;florbal;pohybové dovednosti;sport;herní činnosti jednotlivce;starší školní věk
Klíčová slova v dalším jazyce: motoric functional scheme training;floorball;movement skills;sport;role of each player;older school age
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je motoricko-funkční příprava dětí staršího školního věku ve florbalu. Teoretická část pojednává o charakteristice pohybových dovedností a rozdělení herních činností jednotlivce. Praktická část bakalářské práce je věnována zásobníku cvičení určených k rozvoji herních činností jednotlivce.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor's thesis is focused on motoric-functional preparing the children between the 12 and 15 years of age for floorball play. In theoretical part are briefly described basic rules and history of floorball, characteristics of movement skills and role of each player. Specifications of age and development features are included in this report too. The practical part of this report is focused on schedule of motoric exercises, for each player position and responsibility.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Marek Mandelbaum.pdfPlný text práce12,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MANDELBAUM - VP.pdfPosudek vedoucího práce153,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MANDELBAUM - OP.pdfPosudek oponenta práce162,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MANDELBAUM.pdfPrůběh obhajoby práce73,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12081

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.