Title: Projekt víkendové lyžařské školy
Other Titles: Winter weekend ski school project
Authors: Tyrner, Dominik
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Kolovská, Ilona
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12087
Keywords: projekt;lyžařská škola;děti v předškolním věku
Keywords in different language: project;ski school;preschool age children
Abstract: Tato bakalářská práce je v první části zaměřená na lyžování a přiblížení pojmů z managementu. Tuto část práce jsem vytvořil na základě prostudovaných publikací k této problematice. Ve druhé části jsem se zaměřil na plánování, vytvoření a realizaci konkrétního projektu a jeho zhodnocení. Zaměřil jsem se konkrétně na projekt víkendové lyžařské školy Racio. Tato bakalářská práce je v první části zaměřená na lyžování a přiblížení pojmů z managementu. Tuto část práce jsem vytvořil na základě prostudovaných publikací k této problematice. Ve druhé části jsem se zaměřil na plánování, vytvoření a realizaci konkrétního projektu a jeho zhodnocení. Zaměřil jsem se konkrétně na projekt víkendové lyžařské školy Racio.
Abstract in different language: At it's first part this bachelor's thesis is focused on skiing itself and explenation of the terms of management. I created that part on basics of publications about that issue I had studied. At the second part I focused on planning, creating and realization of specific project and it's evaluation. I focused exactly on project of week-end ski school Racio.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Tyrner.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
TYRNER - VP.pdfPosudek vedoucího práce136,58 kBAdobe PDFView/Open
TYRNER - OP.pdfPosudek oponenta práce184,31 kBAdobe PDFView/Open
TYRNER.pdfPrůběh obhajoby práce67,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12087

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.