Název: Projekt víkendové lyžařské školy
Další názvy: Winter weekend ski school project
Autoři: Tyrner, Dominik
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Daniela
Oponent: Kolovská, Ilona
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12087
Klíčová slova: projekt;lyžařská škola;děti v předškolním věku
Klíčová slova v dalším jazyce: project;ski school;preschool age children
Abstrakt: Tato bakalářská práce je v první části zaměřená na lyžování a přiblížení pojmů z managementu. Tuto část práce jsem vytvořil na základě prostudovaných publikací k této problematice. Ve druhé části jsem se zaměřil na plánování, vytvoření a realizaci konkrétního projektu a jeho zhodnocení. Zaměřil jsem se konkrétně na projekt víkendové lyžařské školy Racio. Tato bakalářská práce je v první části zaměřená na lyžování a přiblížení pojmů z managementu. Tuto část práce jsem vytvořil na základě prostudovaných publikací k této problematice. Ve druhé části jsem se zaměřil na plánování, vytvoření a realizaci konkrétního projektu a jeho zhodnocení. Zaměřil jsem se konkrétně na projekt víkendové lyžařské školy Racio.
Abstrakt v dalším jazyce: At it's first part this bachelor's thesis is focused on skiing itself and explenation of the terms of management. I created that part on basics of publications about that issue I had studied. At the second part I focused on planning, creating and realization of specific project and it's evaluation. I focused exactly on project of week-end ski school Racio.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Tyrner.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TYRNER - VP.pdfPosudek vedoucího práce136,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TYRNER - OP.pdfPosudek oponenta práce184,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TYRNER.pdfPrůběh obhajoby práce67,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12087

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.