Title: Vliv stereopse na herní výkon v hokejbalu
Other Titles: The influance of stereopsis to players performance in hokeyball
Authors: Homolka, David
Advisor: Salcman, Václav
Referee: Benešová, Daniela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12089
Keywords: stereopse;binokulární vidění;test stereopse;herní výkon;hokejbal
Keywords in different language: stereopsy;binocular vision;stereopsy test;players performance;hockeyball
Abstract: Má bakalářská práce je zaměřena na změření stereopse u hráčů hokejbalu ve všech kategoriích. Cílem práce je zjištění zda správnost vyplnění testu má vliv na kanadské bodování. Řešení tohoto problému jsem zjišťoval pomocí standardizovaného testu The FLY Stereo Acuity Test with Lea SYMBOLS a poté jsem výsledky porovnal s tabulkami kanadského bodování.
Abstract in different language: My bachelor's thesis focuses on the measurement of stereopsis of street hockey ball players in all categories. The aim is to determine whether correct completion of the test affects the Canadian scoring. I found the solution to this problem using a standardized test The FLY Stereo Acuity Test with Lea SYMBOLS and subsequently I compared the findings of the test with the tables of the Canadian scoring.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Homolka David.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
HOMOLKA - VP.pdfPosudek vedoucího práce210,44 kBAdobe PDFView/Open
HOMOLKA - OP.pdfPosudek oponenta práce150,3 kBAdobe PDFView/Open
HOMOLKA.pdfPrůběh obhajoby práce88,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12089

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.