Diplomové práce / Theses (KMO) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 109
Fričová, Jitka
Srovnání některých aspektů marketingové komunikace vybraných fakult vysokých škol

The goal of this work is to provide suggestion to improve marketing communication of the Faculty of Economis at University of West Bohemia using methods like focus group, mystery shopping or surveys. First part focuses on marketing control, universities and marketing research. Next ...

Vlčková, Tereza
Branding vybrané neziskové organizace

This diploma thesis is focused on the analysis of branding and marketing communication of non-profit organization The Prague zoological garden. In the first part of this thesis the theoretical data about non-profit sector, marketing and marketing mix with focus on marketing communication,&#x...

Volfová, Veronika
Udržitelné podnikání a společenská odpovědnost podniku

This thesis is focused on Sustainable Development, Sustainable Business and CSR (Corporate Social Responsibility). The first goal of the thesis is to describe these concepts, including their connections. The thesis further includes a description of the specific areas of these issues within&#...

Grepl, Robert
Analýza vývoje podniku ADW AGRO, a.s., Krahulov pomocí bankrotních a bonitních modelů

This thesis deals with the analysis of the development of the company through bankruptcy and credibility models. This work is divided into six chapters. The first chapter provides a brief description of the business environment of the enterprise. The next section introduces the com...

Tomanová, Jana
Marketingová strategie vybrané obchodní firmy

This diploma thesis is focused on evaluation of marketing strategy in chosen company Nakladatelství Fraus, s.r.o. The first part includes the theoretical introduction to marketing management. The following chapters are devoted to the description of marketing research, situation analysis and marke...

Stauberová, Veronika
Hodnocení efektivnosti personální politiky podniku

Presented diploma thesis is focused on the effectiveness assessment of personnel policy of the company OMEXOM GA Energo s.r.o. The aim of this diploma thesis is to evaluate effectiveness of individual personnel activities and suggest possible goals and actions for human capital developm...

Šrámek, Martin
Marketingový plán vybrané strategické podnikatelské jednotky

The presented thesis is focused on the creation of the marketing plan of a strategic business unit Peugeot 308 at a licensed Peugeot car seller, IC WEST Pilsen, PLC. The paper deals with the overall evaluation of Peugeot 308 sales regarding the sales both in the Czec...

Ženíšková, Marie
Strategický marketingový plán vybrané společnosti

Presented thesis is focused on suggestions for strategic marketing plan for AUTO HORNÁT, Ltd. Goal of this diploma thesis is to make a theoretical introduction to the field of marketing planning, to analyse current position of the company on the market, evaluation of present m...

Paidarová, Lucie
Zpracování marketingového plánu vybrané společnosti

This thesis deals with the processing of marketing plan REX Controls Ltd. The main aim of the thesis consists in processing a marketing plan for a small company with a lack of marketing activities that will be relevant for the company and help it achieve the objectiv...

Pokorná, Lucie
Strategie vybrané obchodní firmy

The diploma thesis deals with strategy of purchase in the international trade. It focuses mainly on purchase and import products from Thailand. In the first part there are described the literary sources of international trade. Furthermore the authoress describes parts of purchase ...

Patrovský, Štěpán
Zhodnocení využití CRM systému ve vybraném podniku

Object of dissertation thesis is evaluation of CRM level in selected company, proposal to create value for customer and proposal of recommendation in CRM area. Evaluation of CRM level is arranged with CRACK model and SWOT analysis.

Chlopčík, Tomáš
Návrh marketingové strategie pro firmu prodávající řešení v oblasti kotlů na tuhá paliva

This diploma thesis is focused on marketing strategy proposal for the company Novitera, a. s. The thesis is divided into 10 chapters. While the first five chapters are connected with the theoretical part of the thesis, the second five chapters refer to its practical applicatio...

Kravčíková, Markéta
Rozvoj zaměstnanců a manažerů v organizaci

The diploma thesis is focused on the area of education and development of staff and management. The thesis aim is to review current situation of the program and design new concept. At the beginning is defined the theoretical part of the topic. Following, most important, p...

Walterová, Monika
Komunikační plán vybraného podniku

The goal of the submitted diploma thesis is to create a communication campaign for the chosen employment agency. The agency is concerned with job recruitment in the region of Pilsen. The theory part consists of main issues: marketing communication and communication planning. In the...

Tomková, Štěpánka
Výběr vhodného partnerského města pro město Cheb

The diploma thesis is focused on the selection of a partner city for the city of Cheb. The theoretical part of the thesis contains information about the partnership of municipalities, towns and regions in the Czech Republic and the possibilities of its establishment. The pract...

Toupalová, Kateřina
Branding vybrané neziskové organizace

The presented master thesis is focused on the branding of the nonprofit organization Nadační fond Zelený poklad. The thesis is featured by introducing of the organization. The following part is composed of situational analysis that, with the help of the relevant tools, respecting t...

Tesařová, Tereza
Produktový výzkum a návrh nového produktu

The diploma thesis focuses on product research at Český národní podnik, s. r. o. The aim is to examine the current trends in cosmetics, the Manufaktura product portfolio and preferences of the target segment and the design of appropriate products for them. The diploma th...

Urbanová, Lucie
Využití sociálních médií v sektoru B2B

This diploma thesis is focused on application of social media in B2B (business-to-business) sector. At first, a bibliography research was done, where the most used social media in the Czech Republic were introduced, and then there was described the B2B domain and its specifics....

Sandnerová, Blanka
Hromadná doprava a dostupnost turistických atraktivit ve vybraném regionu

This thesis is focused on the evaluation of the availability of tourist attractions by public transportation in the Euregio Egrensis. The aim is to analyze the relationship between transport accessibility of tourist attractions and marketing in the region and the findings are to dr...

Menzlová, Monika
Spotřební chování vybraného segmentu zákazníků v kinech

The main aim of this diploma thesis is to analyze the consumer behavior of selected segment of customers in cinemas. The thesis begins with an introduction to the issue of consumer behavior in services. Further an examined market and its development are described. In the ...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 109