Title: Sbližování US GAAP a IFRS: současný stav a výhled do budoucna
Other Titles: Convergence between US GAAP and IFRS: Current Status and Outlook for the Future
Authors: Petráš, Martin
Advisor: Hinke, Jana
Referee: Zborková, Jitka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12133
Keywords: konvergence;účetní standard;účetní systém;mezinárodní standardy účetního výkaznictví;všeobecně uznávané účetní principy
Keywords in different language: convergence;accounting standard;accounting system;international financial reporting standards;generally accepted accounting principles
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou procesu konvergence mezi IFRS a US GAAP, a analýzou vybraných přetrvávajících rozdílů mezi těmito účetními systémy. Za tímto účelem předkládá tato práce v první části shrnutí dosavadního vývoje procesu konvergence mezi IFRS a US GAAP, a hodnocení jeho dosavadní úspěšnosti. Druhá část práce se zaměřuje na představení vybraných důležitých přetrvávajících rozdílů mezi IFRS a US GAAP, a současně ukazuje dopady vybraných rozdílů na konkrétních účetních případech. Třetí část práce se zaměřuje na analýzu současného stavu tohoto procesu konvergence, a představuje možnosti jeho dalšího vývoje. Poslední část práce celkově hodnotí problematiku konvergenčního procesu a analyzuje důvody, proč nebyl tento proces příliš úspěšný.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on analysis of the process of convergence of IFRS and US GAAP, and also on analysis of selected differences between the two financial reporting systems. The first part of the thesis presents a summary of the history of the convergence process, and assesses how successful it has been so far. The second part of the thesis focuses on selected important differences between IFRS and US GAAP and shows the impact of the differences on specific situations. The third part analyzes the currents status of the convergence process and discusses the possibilities for its future development. The last part of the thesis provides an overall evaluation of the convergence process and analysis of why it has not been very successful.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petras_rozhodnuti.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP359,77 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
nezverejnovani Petras.PDFPlný text práce248,69 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
bp_pv petras.PDFPosudek vedoucího práce491,52 kBAdobe PDFView/Open
bp_op petras.PDFPosudek oponenta práce559,44 kBAdobe PDFView/Open
Petras.PDFPrůběh obhajoby práce193,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12133

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.