Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 435
Čermáková, Andrea
Analýza příjmů a výdajů nepodnikatelského subjektu

The bachelor thesis is focused on analysis of income and expenditures of a non-profit organization. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part defines a non-profit organization, types of non-profit organizations, also describes education system in the Cze...

Rothová, Ivana
Analýza faktorů úspěšnosti vybraného podniku

The bachelor thesis is focused on the analysis of company environment and financial analysis of the Luremato s.r.o. during four years of its existence. The thesis contains five main parts. The first chapter is focused on theoretical knowledge of analysis of the company. The&#...

Planetová, Magdaléna
Moderní přístupy k hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu

Presented thesis is aimed at the evaluation of financial health of a selected company in the years 2011 to 2015. The main aim is to evaluate financial health of the company and to propose measures, which would improve the company's financial situation. The whole thes...

Vaňková, Petra
Informace (finanční a nefinanční) a jejich význam pro ekonomické řízení

Bachelor thesis is focused on significant financial and non-financial information and their use in economic and financial management of the company. The aim of this thesis is to evaluate financial situation of selected company, RAVAK a.s. Bachelor thesis characterizes individual items of...

Lopatová, Kateřina
Odlišnosti účetního výkaznictví v závislosti na specificích podnikatelské činnosti vybraného ekonomického subjektu

This bachelor thesis focuses on closing financial statement of six legislatively defined classes of accounting entities, which correspond with the division of accountancy in the Czech Republic into six different categories in accordance witht heaccounting legislation. These classes have been defi...

Vaníček, Jakub
Finanční analýza daného podniku

This bachelor thesis focuses on the financial analysis of the company Lasselsberger s.r.o. The first chapter desribes and explains the theoretical part. The second chapter briefly desribes and presents the analyzed company. In the third chapter, the calculations for the financial analysis&#x...

Vodičková, Pavlína
Finanční analýza podniku a její doporučení pro finanční řízení

This bachelor thesis is focused on financial analysis and its recommendations for financial management. Work specifies the theoretical definition of financial statements, constituent parts of financial statements and financial analysis. There are explained methods used for financial analysis. In ...

Tesařová, Nicole
Řízení zásob v podniku

This thesis is focused on the inventory management in Karlovarské minerální vody, a. s. The primary object is to analyze the current state of inventory management through information obtained from the company's employees. The work is divided into two parts. The theoretical part ...

Kozibratka, Ondřej
Finanční řízení neziskové organizace

The bachelor thesis is focused on the financial management of the non-profit organizations, especially fundraising. The theoretical part deals with the general definition of financial management and non-profit sector. The rest of the theoretical part provides description of the fundraising and&#x...

Malá, Lenka Ennie
Vliv změn účetních předpisů na finanční situaci a výkonnost zemědělských podniků

The bachelor´s dissertation focuses on specifics of agricultural activities, changes in accounting regulations in 2016 and their impact on the financial situation and productivity of agricultural companies. The first part deals with characteristics of agricultural specifics, agricultural legislation and&#x...

Rusňák, František
Bankovní produkty v podnikové sféře

Bachelor thesis is deals with banking products, which are provided in the corporate sector. The theoretical part of this thesis is focused to the historical development of banking in the world and in the Czech Republic. Then the description of banking products in the corporate...

Bezděková, Martina
Analýza faktorů úspěšnosti vybraného podniku

Bachelor thesis is focused on analysis of success on a particular firm. Theoretical part is divided into six main parts - Situation Analysis, Marketing Environment, Macro Environment, Micro Environment, Financial Analysis and SWOT Analysis. In the practical part the company Applycon, s. ...

Rozhoňová, Andrea
Daňová kvóta jako nástroj k měření daňového zatížení

This Bachelor thesis deals with tax burden of four selected countries, namely the Czech Republic, France, Germany and the Slovak Republic. The primary aim of the thesis is to evaluate the tax burden of those countries using tax quota indicator. The first section explains the&#...

Seemannová, Šárka
Analýza účetního systému podniku

The present work is focused on the analysis of the accounting system in the company ANA - AQUALINE, Ltd and related accounting system to support management. Work is processed through literature research and its application in practice. The theoretical part focuses on the descriptio...

Bezvodová, Šárka
Ekonomická analýza podniku a její doporučení pro finanční řízení podniku

The subject of the bachelor thesis is the Economic analysis of the company and its recommendations for financial management of the company. The first part describes the process and methods of economic analysis. Theoretical knowledge is then applied to PILSEN STEEL, s.r.o. from the&...

Folejtarová, Lenka
Řízení zásob v podniku

The presented thesis deal with the inventory management in the company ASSA ABLOY ES Production Ltd. Successful company management depends on an effective inventory management. The purpose of the study includes an analysis of the inventory management in ASSA ABLOY ES Production Ltd....

Němcová, Lucie
Historie podnikání

This thesis provides brief view on historical developement and businessmans perception of economics in various chapters of economic theory. The aim of the thesis is to compare business today and in the past. It is also trying to prove that runing business today meaning in ...

Harmáčková, Lenka
Problematika pohledávek z účetního a daňového pohledu

The present work is focused on receivables for tax and accounting perspective. At first, the work deals with the theoretical definition of receivables, analysis of receivables management and overdue receivables. There is an explanation of the issue of tax-deductible expenses associated with&...

Měšťánková, Hana
Neziskové organizace - historický vývoj na našem území

The aim of the thesis is to present the overview of non-profit organizations in the Czech Republic. The text describes and analyses historical development and current status of non-profit organizations in the area of the Czech Republic in the time period from middle-ages till ...

Brabec, Adam
Využití softwarového produktu pro podporu ekonomického řízení podniku

The thesis is focused analysis and evaluation of enterprise information system´s application for small and medium sized enterprises with additional goal of making orientation and decision making process easier for beginner level users. The thesis includes the theoretical and practical parts. ...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 435