Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 435
Vaňková, Petra
Informace (finanční a nefinanční) a jejich význam pro ekonomické řízení

Bachelor thesis is focused on significant financial and non-financial information and their use in economic and financial management of the company. The aim of this thesis is to evaluate financial situation of selected company, RAVAK a.s. Bachelor thesis characterizes individual items of...

Rothová, Ivana
Analýza faktorů úspěšnosti vybraného podniku

The bachelor thesis is focused on the analysis of company environment and financial analysis of the Luremato s.r.o. during four years of its existence. The thesis contains five main parts. The first chapter is focused on theoretical knowledge of analysis of the company. The&#...

Čermáková, Andrea
Analýza příjmů a výdajů nepodnikatelského subjektu

The bachelor thesis is focused on analysis of income and expenditures of a non-profit organization. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part defines a non-profit organization, types of non-profit organizations, also describes education system in the Cze...

Planetová, Magdaléna
Moderní přístupy k hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu

Presented thesis is aimed at the evaluation of financial health of a selected company in the years 2011 to 2015. The main aim is to evaluate financial health of the company and to propose measures, which would improve the company's financial situation. The whole thes...

Seemannová, Šárka
Analýza účetního systému podniku

The present work is focused on the analysis of the accounting system in the company ANA - AQUALINE, Ltd and related accounting system to support management. Work is processed through literature research and its application in practice. The theoretical part focuses on the descriptio...

Vaníček, Jakub
Finanční analýza daného podniku

This bachelor thesis focuses on the financial analysis of the company Lasselsberger s.r.o. The first chapter desribes and explains the theoretical part. The second chapter briefly desribes and presents the analyzed company. In the third chapter, the calculations for the financial analysis&#x...

Vodičková, Pavlína
Finanční analýza podniku a její doporučení pro finanční řízení

This bachelor thesis is focused on financial analysis and its recommendations for financial management. Work specifies the theoretical definition of financial statements, constituent parts of financial statements and financial analysis. There are explained methods used for financial analysis. In ...

Tesařová, Nicole
Řízení zásob v podniku

This thesis is focused on the inventory management in Karlovarské minerální vody, a. s. The primary object is to analyze the current state of inventory management through information obtained from the company's employees. The work is divided into two parts. The theoretical part ...

Bezděková, Martina
Analýza faktorů úspěšnosti vybraného podniku

Bachelor thesis is focused on analysis of success on a particular firm. Theoretical part is divided into six main parts - Situation Analysis, Marketing Environment, Macro Environment, Micro Environment, Financial Analysis and SWOT Analysis. In the practical part the company Applycon, s. ...

Lopatová, Kateřina
Odlišnosti účetního výkaznictví v závislosti na specificích podnikatelské činnosti vybraného ekonomického subjektu

This bachelor thesis focuses on closing financial statement of six legislatively defined classes of accounting entities, which correspond with the division of accountancy in the Czech Republic into six different categories in accordance witht heaccounting legislation. These classes have been defi...

Rozhoňová, Andrea
Daňová kvóta jako nástroj k měření daňového zatížení

This Bachelor thesis deals with tax burden of four selected countries, namely the Czech Republic, France, Germany and the Slovak Republic. The primary aim of the thesis is to evaluate the tax burden of those countries using tax quota indicator. The first section explains the&#...

Malá, Lenka Ennie
Vliv změn účetních předpisů na finanční situaci a výkonnost zemědělských podniků

The bachelor´s dissertation focuses on specifics of agricultural activities, changes in accounting regulations in 2016 and their impact on the financial situation and productivity of agricultural companies. The first part deals with characteristics of agricultural specifics, agricultural legislation and&#x...

Kozibratka, Ondřej
Finanční řízení neziskové organizace

The bachelor thesis is focused on the financial management of the non-profit organizations, especially fundraising. The theoretical part deals with the general definition of financial management and non-profit sector. The rest of the theoretical part provides description of the fundraising and&#x...

Rusňák, František
Bankovní produkty v podnikové sféře

Bachelor thesis is deals with banking products, which are provided in the corporate sector. The theoretical part of this thesis is focused to the historical development of banking in the world and in the Czech Republic. Then the description of banking products in the corporate...

Měšťánková, Hana
Neziskové organizace - historický vývoj na našem území

The aim of the thesis is to present the overview of non-profit organizations in the Czech Republic. The text describes and analyses historical development and current status of non-profit organizations in the area of the Czech Republic in the time period from middle-ages till ...

Fremrová, Lucie
Aktuální trendy v účetnictví akciových společností

The main purpose of this work is description of a joint-stock company, a management of its accountancy in the Czech Republic and characterization of individual changes in accounting since 2013 to 2017. The work is divided into two parts. The first part is theoretical and ...

Folejtarová, Lenka
Řízení zásob v podniku

The presented thesis deal with the inventory management in the company ASSA ABLOY ES Production Ltd. Successful company management depends on an effective inventory management. The purpose of the study includes an analysis of the inventory management in ASSA ABLOY ES Production Ltd....

Bezvodová, Šárka
Ekonomická analýza podniku a její doporučení pro finanční řízení podniku

The subject of the bachelor thesis is the Economic analysis of the company and its recommendations for financial management of the company. The first part describes the process and methods of economic analysis. Theoretical knowledge is then applied to PILSEN STEEL, s.r.o. from the&...

Kratochvílová, Jana
Odpisové politiky podnikatelských subjektů

This thesis focuses on the issue of ongoing and temporary reduction in the value of assets. Attention is first paid to the characterization and valuation of tangible assets. Subsequently possibilities of reducing the value of assets in terms of accounting and taxation are explained...

Němcová, Lucie
Historie podnikání

This thesis provides brief view on historical developement and businessmans perception of economics in various chapters of economic theory. The aim of the thesis is to compare business today and in the past. It is also trying to prove that runing business today meaning in ...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 435