Title: Právní a účetní aspekty vybrané příspěvkové organizace
Other Titles: Legal and accounting aspects of selected allowance organization
Authors: Vurmová, Jitka
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Tyml, Radek
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12135
Keywords: příspěvková organizace;regionální školství;financování
Keywords in different language: allowance organization;regional education;funding
Abstract: Bakalářská práce s názvem "Právní a účetní aspekty vybrané příspěvkové organizace" se zabývá zákonnými podmínkami pro vznik, činnost a hospodaření příspěvkových organizací. Popisuje školství jako součást veřejného sektoru. Soustředí se financování regionálního školství. Na závěr je provedena analýza hospodaření a zhodnoceno financování konkrétní příspěvkové organizace za období let 2008-2012.
Abstract in different language: This bachelor work with the title "Legal and accounting aspects of selected allowance organization" deals with legal conditions for starting, activity and economy of contributory organizations. It describes education as a component of public sector. It focuses on funding of regional education. In the end the analysis of economy is executed and the funding of a particular contributory organization for the period 2008-2012 is evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jitka Vurmova.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
bp_pv vurmova.PDFPosudek vedoucího práce593,75 kBAdobe PDFView/Open
op vurmova.docPosudek oponenta práce417,5 kBMicrosoft WordView/Open
Vurmova.PDFPrůběh obhajoby práce208,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12135

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.