Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTlučhoř, Jan
dc.contributor.authorGregorová, Martina
dc.contributor.refereeSingerová, Jitka
dc.date.accepted2014-06-11
dc.date.accessioned2015-03-25T09:22:50Z
dc.date.available2013-06-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:22:50Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-25
dc.identifier56473
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12142
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení vlivu územního plánu na rozvoj konkrétní obce města Aše. Cílem práce je popsat a analyzovat vývoj územního plánování města Aše, analyzovat záměry současného územního plánu, zjistit konkrétní dopad tohoto dokumentu na rozvoj obce, navrhnout doporučení, které pomohou odstranit zjištěné nedostatky.cs
dc.format66 s. (18 544 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=56473-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectúzemní pláncs
dc.subjectúzemní plánovánícs
dc.subjectfunkční využití plochcs
dc.subjectlokalitacs
dc.subjectměstocs
dc.titleÚzemní plánování jako nástroj pro rozvoj konkrétní obcecs
dc.title.alternativeSpatial planning as an instrument for the development of a selected municipalityen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor´s thesis focuses on the assessment of the influence of the urban development plan on the development of the particular municipality - town of Aš. The aim of the thesis is to describe and analyze the development of spatial planning of town of Aš, to analyze the purpose of the current urban development plan, to find out the real impact of this document on the municipality development and to propose recommendations that will help to remove the identified deficiencies.en
dc.title.otherSpatial planning as an instrument for the development of a selected municipalityen
dc.subject.translatedurban development planen
dc.subject.translatedspatial planningen
dc.subject.translatedland use patternen
dc.subject.translatedlocalityen
dc.subject.translatedtownen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Gregorova-2014.pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFView/Open
Gregorova M. - V.PDFPosudek vedoucího práce685,27 kBAdobe PDFView/Open
Gregorova M. - O.PDFPosudek oponenta práce598,88 kBAdobe PDFView/Open
Gregorova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce190,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12142

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.