Title: Uzavření manželství
Other Titles: Closure of marriage
Authors: Surová, Kamila
Advisor: Henych, Václav
Referee: Podhrázký, Milan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12217
Keywords: manželství;manželé;snoubenci;matrika;matriční doklady;svatební/sňateční obřady;příjmení;příjmení manželů
Keywords in different language: marriage;married couple;engaged couple;registry office;registry documents;weddings ceremonies;surname;married couple surname
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá uzavřením manželství v České republice a stejně tak i v jiných státech. Tato práce obsahuje základní informace o dokladech, které musí být k uzavření manželství doloženy. Nedílnou součástí jsou také podmínky, jež musí být splněny, aby manželství bylo platné na základě právních předpisů ČR. Mimo zákonných práv a povinností jsem zde také uvedla i základní přehled sňatečných obřadů ale i jiných způsobů uzavření manželství.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with closure of marriage in the Czech republic and in other states as well. This work contain basic information about documents, which must to be to closure of marriage submitted. Integral parts are also conditions, that must to be met in order for marriage to be valid by legal order of Czech republic. Besides legal rights and obligations, I added basic overview wedding ceremonies as well as other ways of closure of marriage.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace uzavreni manzelstvi - Kamila Surova.pdfPlný text práce828,18 kBAdobe PDFView/Open
BP-Surova-Henych.pdfPosudek vedoucího práce532,37 kBAdobe PDFView/Open
BP-Surova-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce991,68 kBAdobe PDFView/Open
BP-Surova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce542,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12217

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.